Kirjallinen kysymys
KK
314
2016 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys kouluhedelmätuesta
Eduskunnan puhemiehelle
Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee syömään vähintään 400 grammaa hedelmiä ja kasviksia päivittäin. Suhteessa suosituksiin EU-maissa syödään liian vähän hedelmiä ja vihanneksia. Suomessa suositus on kuusi kourallista tai puoli kiloa päivässä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koululaiset syövät Suomessa keskimäärin vain 176 grammaa kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivässä. 
Samaan aikaan EU:ssa arvioidaan olevan 17 miljoonaa ylipainoista ja 5,1 miljoonaa vakavasti ylipainoista lasta. Turvallisten ja terveellisten ruokailutottumusten merkitys korostuu jatkuvasti. 
Euroopan unionissa on ollut vuodesta 2009 käytössä kouluhedelmäjärjestelmä, jolla EU tukee tuoreiden hedelmien ja vihannesten jakelua ja terveyshyödyistä kertomista kouluissa. Kouluhedelmätuki on saanut eurooppalaislapset syömään enemmän hedelmiä päivittäin. Kyse on samalla pitkän aikavälin investoinnista terveyteen ja hyviin elintapoihin. Lasten lisääntyneellä hedelmien syönnillä voi olla vaikutusta myös vanhempien, sisarusten ja koulujen henkilökunnan ruokailutottumuksiin. 
Suomi ei osallistu kouluhedelmätukijärjestelmään. Sen sijaan Suomessa on käytössä EU:n koulumaitotuki, jolla kustannetaan osa koulujen maitotuotehankinnoista ja joka edellyttää myynninedistämisjulisteiden kiinnittämistä koulujen seinille. Maaseutuvirasto on myöntänyt, että tuen tarkoituksena on turvata maitoteollisuuden menekkiä.  
Suomalaiset juovat jo nykyisin eniten maitoa maailmassa. Terveyden näkökulmasta maitoa ei siis olisi tarpeen mainostaa veronmaksajien rahoilla. Sen sijaan hedelmien ja vihannesten vajaakulutukseen puuttuminen olisi niin kansanterveyden kuin suomalaisten viljelijöidenkin etu. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä suomalaisten hedelmien ja vihannesten kulutuksen edistämiseksi ja  
aikooko Suomi ottaa käyttöön EU:n kouluhedelmätukijärjestelmän? 
Helsingissä 27.5.2016 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 31.5.2016 14:21