Kirjallinen kysymys
KK
317
2018 vp
Anna-Maja
Henriksson
r
Kirjallinen kysymys poliisin resursseista
Eduskunnan puhemiehelle
Poliisin resurssitilanne eri puolilla Suomea on kestämätön, ja sitä on kestänyt jo pidemmän aikaa. Esimerkiksi Pohjanmaalla raportoidaan lisääntyneistä väkivaltarikoksista, jotka pahentavat entisestään tilannetta. Tutkijoilla on ollut jo ennestään liian paljon töitä. Pohjanmaalla on ollut vaikeaa löytää rikostutkijoita alhaisen palkkatason ja raskaan työmäärän takia. Niitä harvoja, jotka hakevat poliisintyötä, houkuttelee enemmän työ kentällä kuin tutkijana. 
Niukat varat ovat johtaneet siihen, että poliisin on priorisoitava tiettyjä tapauksia, koska kaikkea ei ehditä. Vähemmän kiireelliset asiat ovat myöhempänä tärkeysjärjestyksessä. Valtioneuvoston selonteossa sisäisestä turvallisuudesta todetaan myös, että monet rikokset jäävät selvittämättä resurssipulan vuoksi. Myös pienemmät rikokset pitää selvittää, ja poliisin läsnäolo yhteiskunnassa on tärkeää rikosten ennalta ehkäisemiseksi. Poliisin on vuosittain myös täytynyt jättää 100 000 hälytystehtävää resurssipulan vuoksi. Resurssipula hankaloittaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. 
Pitkät käsittelyajat heikentävät kansalaisten oikeusturvaa. Rikosten selvittämättä jääminen ei ole hyväksi kansalaisten luottamukselle toimivaa oikeusvaltiota  kohtaan. Poliisin  riittävien resurssien ohella on tärkeää, että oikeudenhoidon kaikki osat toimivat. Poliisin niukat voimavarat uhkaavat kansalaisten oikeusturvaa ja turvallisuudentunnetta. 
Sekä Poliisihallitus että Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ovat vaatineet, että poliisin resursseja maassa lisätään. Poliisin riittävät varat mahdollistavat ennalta ehkäisevään työhön panostamisen ja avun antamisen ennen kuin tilanteesta tulee kestämätön. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo varmistaa, että poliisitoimella on riittävät resurssit, jotta kansalaisia voidaan kohdella yhdenvertaisesti ja jotta heidän oikeusturvansa ei heikkene ja 
mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta useammat poliisit hakeutuisivat rikostutkijoiden virkoihin?  
Helsingissä 17.8.2018 
Anna-Maja
Henriksson
r
Viimeksi julkaistu 21.8.2018 16:48