Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.01

Kirjallinen kysymys KK 317/2019 vp 
Johannes Yrttiaho vas 
 
Kirjallinen kysymys Unkarissa toimivan Civil Radion lakkauttamisesta ja suomalaisten yhteisöradioiden toimintamahdollisuuksista

Eduskunnan puhemiehelle

Unkarin hallituksen medianeuvosto on tehnyt päätöksen Budapestissa toimivan yhteisöradio Civil Radion normaalin lähetystoiminnan lakkauttamisesta. Radio voisi jatkaa vain nettiradiona 21.12.2019 lähtien. Yhteisöradio Civil Radion toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Radio on hyvin suosittu, eikä sen aalloilla ole pelätty arvostella valtaapitäviä. Radion laaja suosio ja lähes 800 vapaaehtoisen ohjelmantekijän pitkäjänteinen työ sananvapauden ja viestintädemokratian puolesta ei miellytä pääministeri Viktor Orbánin hallitusta. Päätöstä vastaan on otettu kantaa ympäri Eurooppaa. Euroopan yhteisöradioliike vaatii Civil Radion toiminnan jatkoa. Suomessa muiden muassa Turussa toimiva yhteisöradio Radio Robin Hood ja Turun lähiradioyhdistys ovat yhtyneet kannanottoon Unkarin Budapestin Civil Radion toiminnan jatkamisen puolesta.  

Suomen puheenjohtajamaan asema EU:ssa asettaa maamme hallitukselle velvoitteita reagoida EU-kansalaisten oikeuksien kaventamispyrkimyksiin. Suomen hallituksen, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen tuleekin ryhtyä toimiin eurooppalaisten arvojen ja kansalaisten sananvapauden puolustamiseksi EU:n jäsenmaassa Unkarissa.  

Suomen hallituksen tulee edistää myös Suomen omaa kansallista viestintädemokratiaa mm. tunnustamalla lainsäädännössä ei-kaupallisten yhteisöradioiden erityinen asema ja myöntämällä julkista budjettitukea niukoin resurssein toimiville yhteisöradioille. Monissa EU-maissa ei-kaupallisten yhteisöradioiden erityinen luonne on tunnustettu lainsäädännössä ja valtioiden tukipolitiikassa. Esim. Ranskassa toimii n. 600 vapaata yhteisöradiota, jotka saavat tukea kansallisesta viestinnän tukirahastosta. Suomessa kaupalliselle tv- ja radiotoiminnalle on myönnetty valtion miljoonatuki uutistoimintaan, mutta maassamme toimivat ei-kaupalliset ja vapaaehtoistyön varassa toimivat yhteisöradiot on jätetty kaiken valtion tuen ulkopuolelle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä Unkarin Civil Radion säilyttämisen puolesta ja 
kuinka hallitus aikoo edistää suomalaisten yhteisöradioiden toimintamahdollisuuksia? 
Helsingissä 13.11.2019 
Johannes Yrttiaho vas