Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 318/2017 vp

Viimeksi julkaistu 7.8.2017 14.26

Kirjallinen kysymys KK 318/2017 vp Kirjallinen kysymys koulujen loma-ajan siirtämisestä

Olli-PoikaParviainenvihr

Eduskunnan puhemiehelle

Koulujen kesäloma-ajan siirtäminen syksymmäksi on noussut säännöllisesti esiin eri tahojen toimesta. Monien mielestä kesälomakausi olisi luontevaa aloittaa juhannuksesta ja jatkaa sitä pidemmälle elo-syyskuun vaihteeseen eli siirtää lukuvuoden ajankohtaa noin kahdella viikolla. 

Monet korkeakoulut ovat jo huomioineet myöhemmin alkavan lukuvuoden paremman yhteensopivuuden työelämän ja kansainvälisyyden kanssa, kun opetus alkaa usein vasta syyskuun alussa. 

Käytännössä elokuu on nykyisin yhä kasvavammissa määrin lomakuukausi niin työelämän kuin kelienkin puolesta. Euroopassa elokuu on yleinen lomakuukausi. Kesäkuu on Suomessa helposti kylmä ja kolea, monet pitävät lomansa mieluiten lämpimämpinä kuukausina loppukesästä. Siirto helpottaisi lapsiperheiden arkea.  

Siirto mahdollistaisi sen, että matkailukausi Suomessakin jatkuisi pidemmälle syksyyn, kuten monissa Euroopan maissa on tapana. Monet yritykset arvioivat siirron vaikutusten olevan liiketoiminnalle positiivisia. Erityisesti matkailualan toimijat kannattavat sitä, että koulujen kesälomien alkamisaikaa tulisi myöhentää Suomessa lähemmäksi yleistä eurooppalaista lomakautta. Siirto pidentäisi matkailukautta ja mahdollistaisi ulkomaalaisten matkailijoiden paremman palvelun. 

Koulujen loma-aikojen mahdollisen siirron vaikutuksia työllisyyteen ja talouteen olisi syytä selvittää laajemmin ja ryhtyä mahdollisesti siirtoa valmisteleviin toimiin tai esimerkiksi alueelliseen kokeiluun.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voiko hallitus selvittää loma-ajan siirron mahdollisuutta ja vaikutuksia? 
Helsingissä 7.8.2017 
Olli-PoikaParviainenvihr