Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 321/2016 vp

Viimeksi julkaistu 6.6.2016 11.15

Kirjallinen kysymys KK 321/2016 vp Kirjallinen kysymys henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamisesta

VilleTaviops

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on nähty inhimillisiä tragedioita, joissa tuhannet henkilöt, erityisesti yrittäjinä toimineet, ovat rehellistä liiketoimintaa harjoittaessaan ylivelkaantuneet ja jääneet velkataakkansa alle jopa yli 15 vuodeksi ilman mahdollisuutta yrittää uudelleen ja elää normaalia elämää. Heidän velkavankeutensa on pitkittynyt, kun mahdollisuutta henkilökohtaiseen konkurssiin ei ole ollut. 

Rehellistä, konkurssin tehnyttä henkilöä ei tule rangaista, vaan häntä pitäisi kannustaa yrittämään uudestaan — kokemusta viisaampana. 

Jokainen konkurssiin mennyt yritys on tuottanut arvokasta kokemusta yrittäjälle. Tuo voimavara on saatava hyödyttämään suomalaista yrityselämää. 

Ylivelkaantuneet ihmiset käyttävät paljon rahaa korkojen ja perintämaksujen maksamiseen, jolloin varsinaisen velkapääoman lyhentäminen on hidasta. Pitkään jatkuva velkavankeustilanne koettelee lompakon lisäksi ihmisen toimintatarmoa ja mielenterveyttä eikä aina edes palvele tarkoitustaan eli velan täysimääräistä takaisinmaksua. 

Yhdysvalloissa henkilökohtainen konkurssi on mahdollistettu liittovaltion lailla. Samat konkurssimenettelyt ovat siellä mahdollisia sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Yhdysvalloissa tarve henkilökohtaisille konkursseille muodostuu erilaisista syistä kuin Suomessa, mutta itse ajatus on kannatettava. 

Käytännössä henkilökohtainen konkurssi tarkoittaa, että henkilön ennen konkurssia hankittu varallisuus ja velat kuuluvat konkurssipesään, mutta konkurssimenettelyn jälkeen henkilö voi yrittää uudelleen, eli konkurssin jälkeen hankittu varallisuus kuuluu ihmiselle itselleen. 

Euroopan komission tutkimuksen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset vastasivat noin 85 %:sta uusista työpaikoista EU:n alueella viime vuosikymmenen aikana. Talouskasvun ollessa heikkoa tai olematonta useana peräkkäisenä vuotena muodostuu riski, että huomattava määrä pienyrittäjiä ajautuu velkavankeuteen, kuten Suomessa kävi 1990-luvulla. Tällä olisi kauaskantoisia ja haitallisia seurauksia, sillä elinkeinoelämän murroksessa Suomi tarvitsee yritteliäiden ihmisten uusia kasvuun tähtääviä yrityksiä, startupeja. 

Nuorten yrittäjien keskuudessa konkurssiin liittyvät häpeän tunteet ovat terveellä tavalla vähentyneet ja masennus väistyy uusien ideoiden tieltä. Lainsäädäntö on kuitenkin jarruna, kun henkilökohtaista konkurssia ei ole tehty mahdolliseksi. 

Jokainen menestyvä suomalainen yritys on yhteiskuntamme moottori. Turvataksemme työpaikat ja verotulot meidän täytyy luoda keinoja riskien jakamiseen ja hallittuun epäonnistumiseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että ylivelkaantuneet ihmiset saadaan nykyistä paremmin töihin ja yrittämään ja että henkilökohtainen konkurssi tulee mahdolliseksi Suomessa? 
Helsingissä 3.6.2016 
VilleTaviops