Kirjallinen kysymys
KK
322
2015 vp
Markku
Pakkanen
kesk
ym.
Kirjallinen kysymys varusmiesten paikoista junissa
Eduskunnan puhemiehelle
Varusmiehet tekevät arvokasta työtä ja suorittavat velvollisuuttaan Suomen hyväksi. Kotimatkoja varusmiehiä kannustetaan liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla. Ne ovat ympäristöystävällisiä ja tarjoavat mahdollisuuden levätä matkan aikana. Varsinkin suosituimmissa junavuoroissa ja pidemmillä matkoilla paikkaa joutuu kuitenkin vaihtamaan pahimmillaan joka pysäkillä tai istumaan kokonaan käytävällä, vaunun rappusissa tai tavaran säilytystiloissa.  
Tällä hetkellä varusmiehiä on 12 000—15 000. Julkisilla kulkuneuvoilla heistä siis liikkuu tuhansia. Huomioitava on, että pitkiä matkoja kotoa varuskuntaan kulkevien määrä on kasvanut, koska varuskuntien määrää on vähennetty. 
Vuoteen 2014 asti varusmiehet pystyivät vaihtamaan varuskunnassa kirjoitetut paperiset litterat eli tarkastuslipukkeet kaukojunien paikkalippuihin. Puolustusvoimien ja VR:n sopimuksen myötä litteroista ja samalla mahdollisuudesta paikkalippuun luovuttiin.  
Nykypäivänä varusmieskortti toimii junalippuna, jonka konduktööri tarkistaa kuten muutkin junaliput. Varusmiehet matkustavat junan Eko-luokassa vapaina olevilla istumapaikoilla. Paikkaa ei siis varusmieskortilla voi varata mistään ostokanavasta.  
VR:n mukaan vaikka kaikki istumapaikat olisivat varattuja, junan käytävillä voi matkustaa turvallisesti, kunhan huolehtii, että laukut eivät tuki kulkuteitä. Jos matkustajamäärä junassa on käymässä liian suureksi, konduktööri voi rajoittaa junaan pääsyä ja ohjata varusmiehiä seuraaviin juniin, joissa tilaa on enemmän. Varusmiesten kertomusten mukaan useamman tunnin junamatkan voi joutua viettämään kokonaan lattialla.  
Myös muutokset VR:n liikennöinnissä vaikuttavat suuresti vapaiden paikkojen määrään junissa. Esimerkiksi osasta perjantain kaukojunia on vähennetty vaunuja, jolloin käytävät täyttyvät entistä nopeampaa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus alkanut toimiin varmistaakseen varusmiesten kelvolliset matkustusolot ja mahdollistaakseen istumapaikkojen paremman saatavuuden? 
Helsingissä 20.11.2015 
Markku
Pakkanen
kesk
Mikko
Savola
kesk
Viimeksi julkaistu 23.11.2015 11:14