Kirjallinen kysymys
KK
323
2016 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys sotiemme veteraanien kuntoutusvarojen riittävyydestä
Eduskunnan puhemiehelle
Pian sata vuotta täyttävä Suomi on itsenäisyytensä velkaa sotiemme veteraaneille. Heistä huolehtiminen loppuun asti on velvollisuutemme ja kunniatehtävämme.  
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kuitenkin jopa yli 150 veteraania olisi jäänyt viime vuonna ilman hakemaansa kuntoutusta. Syyksi kerrotaan määrärahojen niukkuus suhteessa kuntoutuksen kustannuksiin. Tilanne tulee korjata mahdollisimman pian, syistä riippumatta. 
Hallitusohjelmassa on kirjaus lisärahoituksesta vanhusten kotihoidon sekä veteraanien ja sotainvalidien hyväksi vuodesta 2017 alkaen. Sen lisäksi valtiovarainvaliokunta esitti vuoden 2016 talousarvioon lisämäärärahaa veteraanikuntoutukseen ja erityisesti kotiin vietävien palveluiden lisäämiseen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko veteraanien kuntoutusvarojen niukkuus tiedostettu ja millaisia toimenpiteitä sen korjaamiseksi on käynnistetty tai aiotaan käynnistää ja 
katsooko ministeriö hallitusohjelmaan kirjatun ja valtiovarainvaliokunnan esityksen täydentämän rahoituksen riittävän jatkossa kaikkien veteraanien asianmukaiseen kuntoutukseen? 
Helsingissä 3.6.2016 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 6.6.2016 11:59