Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.58

Kirjallinen kysymys KK 324/2020 vp 
Noora Koponen vihr 
 
Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten tapaamis- ja luonapito-oikeuden toteutumisesta poikkeusaikana

Eduskunnan puhemiehelle

Korona-aikana perheet ovat joutuneet uusien ja yllättävien haasteiden eteen. Monissa perheissä on jouduttu uudestaan miettimään, mikä on perheiden toimivuuden kannalta turvallista ja mikä turvaa lasten ja vanhempien terveydentilan parhaiten. 

Suomessa on kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria, joiden vanhemmat asuvat erillään. Näiden lasten ja nuorten siteen ylläpysyminen kumpaankin vanhempaansa perustuu siihen, että lapsella on mahdollisuus tavata myös etävanhempaansa säännöllisesti. 

Väestöliitto on esittänyt huomionsa ja huolensa siitä, että koronarajoitukset ovat lisänneet lasten eri osoitteissa asuvien huoltajien välillä ristiriitoja ja väärinymmärryksiä, jotka koskevat mm. lasten päivähoito- ja tapaamisjärjestelyitä. 

Osa vanhemmista on kieltäytynyt toteuttamasta luonapitoaan koronatilanteeseen ja lähikontaktien minimoimiseen vedoten, ja toisaalta osa ei ole suostunut antamaan lapsia etävanhemmalle hänen tapaamisoikeutensa aikana samasta syystä. 

On tärkeää, että kahden kodin haasteet tunnistetaan ja että kahdessa kodissa eläviä lapsia ja nuoria voidaan tukea mahdollisimman hyvin. Vanhemmilla on oltava käytössä paras mahdollinen tieto ja riittävän selkeä ohjeistus siitä, miten lasten ja nuorten tapaamisoikeus olisi hyvä toteuttaa. Vanhemmat, jotka kasvattavat lapsiaan poikkeusaikana yhdessä entisen puolisonsa kanssa, tarvitsevat tukea ja apua siihen, että arki sujuisi poikkeusaikanakin mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä huomioidakseen ja turvatakseen kahdessa kodissa asuvien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tapaamis- ja luonapitotilanteet niin, että lapsen etu ja oikeus toteutuvat mahdollisimman hyvin? 
Helsingissä 22.4.2020 
Noora Koponen vihr