Viimeksi julkaistu 16.6.2022 10.18

Kirjallinen kysymys KK 324/2022 vp 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
Kirjallinen kysymys polttoaineiden arvonlisäveron alentamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Polttoaineiden hinnat ovat olleet kuukausien ajan ennätyskorkealla. Suomessa bensiinin ja dieselin hinnat ovat Euroopan kalleimpia. Loppua hinnannousulle ei ole näkyvissä. Polttoaineiden kohoava hinta nostaa myös muiden tuotteiden sekä palveluiden hintoja ja lisää kansalaisten taloudellisia vaikeuksia. 

Arvonlisäverotuotot polttoaineiden myynnistä valtiolle ovat lisääntyneet huomattavasti polttoaineiden hinnan nousun takia. Polttoaineiden hinnan noustessa myös prosenttiverona kerättävän arvonlisäveron määrä nousee ja valtion verotulot kasvavat. Polttoaineiden arvonlisävero on 24 prosenttia tuotteen arvonlisäverottomasta hinnasta, ja se maksetaan polttoaineen koko hinnasta eli myös hintaan sisältyvästä valmisteverosta. 

Ainakin viisi EU-maata, Puola, Viro, Portugali, Luxemburg ja Romania, ovat hakeneet Euroopan komissiolta lupaa liikennepolttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen. Esimerkiksi Portugali aikoo laskea bensiinin arvonlisäveroa 23 prosentista 10 prosenttiin, Viro on laskenut bensiinin arvonlisäveroa 9 prosentista 5 prosenttiin ja Romania valmistelee bensiinin arvonlisäveron alentamista 19 prosentista 5 prosenttiin. 

Liikenteen polttonesteille ei saa EU:n arvonlisäverodirektiivin takia soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa ilman komission poikkeuslupaa. 

Monet EU-maat ovat jo laskeneet polttoaineiden valmisteveroa. Osa maista on käyttänyt polttonesteiden hinnan nousun takia kasvaneita alv-tuloja valmisteveron alentamiseen. Suomessa polttoaineiden valmisteveroon tai arvonlisäveroon ei ole tehty alennuksia polttoaineiden hinnan nousun takia. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus alentaa polttoaineiden arvonlisäveroa tai kohdentaa arvonlisäverosta kertyviä tuloja polttoaineiden valmisteveron alentamiseen ja  
miten hallitus perustelee sen, jos näin ei aiota toimia? 
Helsingissä 16.6.2022 
Pekka Aittakumpu kesk