Kirjallinen kysymys
KK
339
2016 vp
Mika
Raatikainen
ps
Kirjallinen kysymys välittömistä toimista vähentää palomiesten vaarallisille aineille altistumista
Eduskunnan puhemiehelle
Palomiehen työ on yksi syöpäalttiimmista ammateista. Työterveyslaitos julkaisi kesäkuun 2016 alussa loppuraportin tutkimuksesta. Sen mukaan palomiehet altistuvat liikaa syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille. Palomiehet altistuvat myös pyreeneille sekä bentseenille yli lainsäädännössä asetettujen toimenpiderajojen. Tutkijat suosittelevat pelastuslaitoksien ryhtyvän välittömästi toimiin altistumisen vähentämiseksi. Palomiehet tulisi myös ilmoittaa Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin.  
Palomiehet altistuvat vaarallisille aineille savusukelluksessa, tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Palomiehet altistuvat myös lukuisille kemikaaleille. Altistumista tapahtuu hengitysteiden sekä ruoansulatuskanavan kautta, ja myös ihoaltistumisen osuus on lisääntynyt. 
Työterveyslaitoksen tutkimuksissa kävi ilmi, että pahimmillaan tietyt altisteet ylittivät suositellut raja-arvot monikymmenkertaisesti. Esimerkiksi bentseenipitoisuudet olivat suurimmillaan jopa 10-kertaiset. Perinteisissä kuumasavusukellusharjoituksissa altistuminen vastaa oikeissa sammutustehtävissä saatua altistumista. Myös sammutusyksikköjen sisältä mitattiin merkittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja. Palopaikalta tulleita kemiallisia aineita löydettiin normaalin asemapalvelun aikana lähes kaikista paloaseman tiloista lukuun ottamatta puhtaita miehistötiloja. 
Useassa ammatissa työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijä Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Rekisteriin kerätään tietoja työntekijöistä, jotka altistuvat ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille. Palomiehen työssä altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville PAH-yhdisteille. Eniten altistuneet savusukeltajat saavat niin korkeita altistusmääriä, että tilannetta voidaan verrata tapaturmaiseen hetkelliseen altistukseen. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija on todennut, että näyttää siltä, että ASA-rekisteröinnin ehdot täyttyvät ja vielä selvästi. (SPAL 4/2016) ASA-rekisteröinti velvoittaisi sekä työnantajaa että työntekijää. Työnantaja myöntää, että työssä voi tapahtua altistumista ja että riski kuuluu työn kuvaan. Työntekijä on tietoinen, että altistumisriski on olemassa, ja hänellä on velvollisuus suojautua riittävästi. Altistumista tulisi seurata ja rakentaa suojataso niin hyväksi, että altistuminen olisi mahdollisimman vähäistä. 
Tutkimuksessa todettiin Ruotsissa kehitetyn Skellefteå-mallin vähentävän altistumista, mutta se kaipaisi muutamia päivityksiä. Palopaikoille on määriteltävä suoja-alueet ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Kalustonhuoltoon on luotava suojautumis- ja puhdistustehokkuussuositukset sen mukaan, missä paloluokassa varusteet ovat kontaminoituneet. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä ministeri aikoo tehdä, että voidaan välittömästi aloittaa toimenpiteet palomiesten vaarallisille aineille altistumisen vähentämiseksi? 
Helsingissä 15.6.2016 
Mika
Raatikainen
ps
Viimeksi julkaistu 15.6.2016 16:41