Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.57

Kirjallinen kysymys KK 340/2019 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Kirjallinen kysymys siitepölyallergisten lasten kesken olevien hoitojen jatkamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Siitepölyallergiaa on hoidettu Suomessa vuodesta 2015 alkaen monella lapsella kielen alle suihkutettavan liuoksen avulla. Nyt aloitetut hoidot kuitenkin keskeytetään, sillä kyseisen Staloral-liuoksen Fimean myöntämä erityislupa päättyy. Markkinoille on tullut toinen liuoshoito, joka on saanut myyntiluvan. Tämän myyntiluvan saaneen lääkkeen alaikäraja on 18 vuotta.  

Käytetty hoito on ollut suosittu, ja käyttäjäkokemukset ovat olleet positiivisia. Hoitomuoto on myös huomattavasti vähentänyt lääkärikäyntejä ja täten säästänyt lääkäriresursseja, sillä vain osa hoitokerroista toteutetaan sairaanhoitajan vastaanotolla ja suurin osa kolmivuotisesta hoidosta kotona. Erityisluvan päättymiseen ja hoidon jatkamiseen ei ole annettu siirtymäaikaa. Täten jo aloitetut hoidot joudutaan keskeyttämään.  

Kuten edellä todettiin, uuden lääkkeen alaikäraja on 18 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että siitepölyallergiaa sairastavien lasten ainoaksi hoitomuodoksi jäävät pistoshoidot. Hoitoihin liittyy monia ongelmia. Hoitoja annetaan aluksi viikoittain, suurimmaksi osaksi päiväsaikaan, ja hoitajan/saattajan tulee aina olla hoidoissa mukana. Tämä tarkoittaa, ei vain lääkäriresurssien suurempaa käyttöä, vaan myös vanhempien poissaoloa töistä. Lisäksi monet lapset pelkäävät pistoshoitoja, eikä niitä kaikissa terveyskeskuksissa edes ole saatavina. Olisi siis resurssien sekä lapsien hyvinvoinnin kannalta suosittavaa, että ainakin jo aloitetut hoidot voitaisiin viedä loppuun. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis mahdollistamaan jo aloitettujen, lasten kielen alle suihkutettavien siedätyshoitojen jatkamista siitepölyallergian hoidossa? 
Helsingissä 21.11.2019 
Timo Heinonen kok