Viimeksi julkaistu 22.6.2022 16.09

Kirjallinen kysymys KK 347/2022 vp 
Sari Essayah kd ym. 
 
Kirjallinen kysymys ampumaharjoittelun edellytyksien turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen puolustus nojautuu suureen ja osaavaan reserviin. Puolustusvoimien reservin koulutusta täydentää laaja vapaaehtoinen reserviläiskoulutus, joka ulottuu joka puolelle Suomea. Koska puolustuksemme nojaa osaavaan reserviin, on tärkeää, että reservin omaehtoinen ampumaharjoittelu mahdollistetaan ylläpitämällä koko maan laajuista ampumarataverkostoa.  

On varmistettava, että tarvittava määrä ampumaratoja säilytetään ja niitä kehitetään myös lyijyä sisältävien patruunoiden käyttörajoitusten tultua voimaan. Monissa kunnissa erilaisia ympäristönormeja, mm. meluun liittyviä, on tullut lisää, ja osa niistä on saattanut vaikuttaa siihen, että nykyisillään käytössä olevat ampumaradat eivät välttämättä ole tulevaisuudessa hyväksyttyjä. Valtion ja kuntien tulisi yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa etsiä keinot ampumaratojen säilyttämiseksi ja niiden kehittämiseksi. Ympäristöministeriön tulisi laatia ohjeistus, joka yhtenäistää paikallisten ympäristöviranomaisten lakitulkintoja ampumaratojen ympäristöluvissa. 

Suomeen olisi luotava myös kattava ampumaurheilukeskusten verkosto, joka turvaa laajan omaehtoisen ja turvallisen ampumataitojen ylläpidon kaikilla ampumaharrastajilla reserviläisistä urheiluampujiin ja metsästäjiin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata reserviläisjärjestöjen riittävät edellytykset ampumaharjoitteluun kaikkialla Suomessa ampumaratojen ympäristönormien muuttuessa lyijyä sisältävien patruunoiden käyttörajoitusten myötä ja 
aikooko hallitus ohjeistaa ympäristöministeriön kautta paikallisten ampumaratojen ympäristölupien hakuprosesseja ja yhtenäistää paikallisten ympäristöviranomaisten tulkintoja ampumaratojen ympäristöluvissa? 
Helsingissä 22.6.2022 
Sari Essayah kd 
 
Marko Kilpi kok 
 
Antero Laukkanen kd 
 
Timo Heinonen kok 
 
Peter Östman kd