Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 35/2020 vp

Viimeksi julkaistu 13.2.2020 12.19

Kirjallinen kysymys KK 35/2020 vp Kirjallinen kysymys yliopistollisen eläinsairaalan rahoituksen turvaamisesta

TimoHeinonenkok

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkäreitä kouluttava laitos. Vuosittain tiedekunnasta valmistuu noin 70 eläinlääkäriä. Eläinlääkärit ovat vastuussa muun muassa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, sairauksien ehkäisystä, kansanterveyden säilymisestä sekä elintarviketurvallisuudesta. Hoidettavia eläimiä on myös Suomessa enemmän kuin aiemmin. Vaikka esimerkiksi nautojen ja sikojen määrä on laskenut Suomessa viime vuosina, ovat kanojen, koirien ja kissojen määrät nousseet reilusti, ja onkin arvioitu, että joka kolmannessa suomalaiskodissa on jonkinlainen lemmikkieläin.  

Nyt eläinlääkäreitä ja tiedekuntaa uhkaa kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelema 500 000 euron koulutusleikkaus. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kokonaisvuosibudjetti on 25 miljoonaa euroa, josta 13 miljoonaa euroa on tullut valtiolta. Suunniteltu koulutusleikkaus vaikuttaisi jo ensi vuoden rahoitukseen. Tällä hetkellä tiedekunnassa onkin jouduttu jo varautumaan tulevaan jättämällä mm. toimia täyttämättä. Tiedekunnan dekaanin Antti Sukuran mukaan koulutusleikkaus vastaa viiden professorin palkkaa. Koulutusleikkaus saattaisi olla alalle kohtalokas. Tiedekunta on jo aiemmin kärsinyt rahoituksen puutteesta, ja nyt suunniteltu leikkaus johtaisi mm. tutkimuksen ja harjoittelun suoraan vähenemiseen. Samalla se vaarantaa suomalaisen tartuntatautitutkimuksen ja elintarvikeviennin.  

Muun muassa Eläinlääkäriliitto on vaatinut suunnitellun leikkauksen perumista. Liiton mukaan uhkana on, että leikkauksen jälkeen EU:n vaatimukset eläinlääkärikoulutukselle eivät enää täyttyisi. Lisäksi eläinlääkärialan suurimmat toimijat Evidensia ja Omaeläinklinikka ovat julkaisseet yhteisen kannanoton yleisen osaajapulan lisääntymisestä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis perumaan suunnitellun yliopistollisen eläinsairaalan koulutusleikkauksen ja turvaamaan laadukkaan koulutuksen jatkossakin? 
Helsingissä 12.2.2020 
TimoHeinonenkok