Kirjallinen kysymys
KK
350
2018 vp
Anne
Kalmari
kesk
Kirjallinen kysymys panttipullojärjestelmän laajentamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomalainen pantillisten pullojen palautusjärjestelmä toimii erinomaisesti. Pantilliset juomapakkaukset palautuvat kiertoon noin 90-prosenttisesti, mikä on maailmanlaajuisesti huikea saavutus: Materiaalien kierto on tärkeä ympäristöteko ja kiertotalous on Suomen ylpeydenaihe.  
Kuitenkaan kaikki juomapullot eivät pantillisiksi kelpaa. Suuri osa mehu-, öljy-, etikka- jne. pakkauksista on selkeästi kierrätettävissä olevia materiaaleja, jotka voisivat muotonsa puolesta olla helposti osa panttijärjestelmää. Kierrätyksestä vastaavan Palpan mukaan panttijärjestelmään voi tällä hetkellä liittää mukaan vain tullitariffin ryhmään 22 kuuluvia tuotteita, eli tuotteita, jotka ovat juomapakkausveron alaisia.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus voisi tehdä, jotta kaikki teknisesti kierrätykseen sopivat juomapakkaukset voisivat päästä panttijärjestelmän piiriin, jotta kiertotalouden periaate voisi laajeta virvoitus ja panimotuotteista myös muihin kierrätettävissä oleviin elintarvikepakkauksiin? 
Helsingissä 13.9.2018 
Anne
Kalmari
kesk
Viimeksi julkaistu 13.9.2018 15:15