Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 353/2015 vp

Viimeksi julkaistu 11.12.2015 11.16

Kirjallinen kysymys KK 353/2015 vp Kirjallinen kysymys lapsen ihmissuhteista isovanhempiinsa

AnneliKiljunensd

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on paljon lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta tavata isovanhempiaan. Usein taustalla on lapsen vanhempien ero. Erityisesti kriisitilanteissa lapsen läheisten ihmissuhteiden merkitys kuitenkin korostuu. Olisi tärkeää, että lapsella olisi oikeus säilyttää sukulaissuhteensa ja tukiverkkonsa. 

Tällä hetkellä laki mahdollistaa tapaamisoikeuden vahvistamisen ainoastaan lapsen ja vanhemman välille. Hallitusohjelman tausta-aineistossa todetaan, että hallitus aikoo toteuttaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslainsäädännön uudistuksen, jotta lapsen ihmissuhteet äitiin, isään ja isovanhempiin erotilanteissa tulisivat turvatuiksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä keinoilla hallitus aikoo turvata lapsen ihmissuhteet isovanhempiinsa erotilanteissa? 
Helsingissä 10.12.2015 
AnneliKiljunensd