Kirjallinen kysymys
KK
359
2015 vp
Pirkko
Mattila
ps
ym.
Kirjallinen kysymys kotimaisen elintarviketeollisuuden mahdollisuudesta jakaa tietoa toiminnastaan globaalisti
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa toimii tällä hetkellä monia pk-sektorin yrityksiä, joiden tuotteita viedään ulkomaille. Elintarviketeollisuuden alkoholiala, pienpanimot ja tehtaat ovat kehittäneet tuotteita, joilla on voitettu kansainvälisiä kilpailuja. Tuotteista ei kuitenkaan saa jakaa tietoa netissä. 
Eri puolilla maata toimivat pienpanimot tai tehtaat ovat paikallisia ja innovatiivisia yrityksiä biotalouden alalla. Niissä jalostetut tuotteet myydään pitkälti ulkomaille, ja lisäarvo jää Suomeen. Esimerkiksi pienpanimoiden tuotteet valmistetaan pääosin käsityönä. Tuotanto perustuu puhtaisiin kotimaisiin raaka-aineisiin, kotimaiseen työhön ja paikalliseen osaamiseen, jota on palkittu merkittävin kansainvälisin palkinnoin. 
Suomalaiset yritykset ovat epäreilussa asemassa verrattuna muihin maailmalla toimiviin vastaaviin yrityksiin. Globaalitaloudessa kuluttaja saa muutamalla klikkauksella tietoa tuotteista ja tutustuttuaan tuotteisiin voi tilata tehtaan työtä.  
Suomalaiset pk-yrittäjät eivät voi jakaa asiallista tietoa omasta toiminnastaan ja tuotteistaan netissä, jos toiminta liittyy alkoholiin. Tämä rajoittaa globaalia yritystoimintaa ja heikentää ratkaisevasti suomalaisten yritysten mahdollisuuksia toimia markkinoilla. Kuitenkin puhutaan työllistävästä toimialasta alihankintaketjuineen. 
Alkoholin tuotanto on kotimaisen elintarviketeollisuuden osa-alue, joka yltää noin miljardin euron vuosittaiseen liikevaihtoon. Alaa koskevat säädöksemme ovat esimerkiksi Ruotsia ja muuta Eurooppaa tiukemmat. Asiakkaita ei voi pyytää tutustumaan nettisivuihin, koska siellä saa olla käytännössä pelkkä osoite ilman tuotetietoja. Samaan aikaan muualla Euroopassa tehtaat esittelevät omia tuotteitaan hyvin monipuolisesti ja visuaalisesti. Monet maat, kuten Skotlanti ja Irlanti, ovat kuuluisia tuotteistaan, joilla houkutellaan matkailijoita. Kyse on siis jalostustuotteista ja pk-sektorin kasvualasta. 
Elintarviketalouden suurimpia muutoksia ja samalla haasteita ovat globaalin kilpailun lisääntyminen ja kaupan rakenteen ja ihmisten kulutuskäyttäytymisen muuttuminen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten varmistetaan, että puhtaisiin kotimaisiin raaka-aineisiin ja kotimaiseen pk-sektorin työhön perustuva kansainvälisesti palkittu toimiala voi jatkaa ja laajentaa toimintaansa globaalisti omaksi ja kansantaloutemme hyödyksi? 
Helsingissä 11.12.2015 
Pirkko
Mattila
ps
Juho
Eerola
ps
Viimeksi julkaistu 14.12.2015 15:27