Kirjallinen kysymys
KK
360
2017 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Kirjallinen kysymys ylioppilastutkinnossa käytettävästä aineistosta
Eduskunnan puhemiehelle
Lukiolain (629/1998) 2 §:n mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Saman lain 18 §:ssä todetaan lukiokoulutuksen tavoitteiden toteutumista arvioitavan ylioppilastutkinnossa. 
Tavoitteiden toteutumisen kannalta on paheksuttavaa, että ylioppilastutkinnon englannin kielen kokeessa on käytetty aineistona Breitbart News -nettijulkaisua. Kyseinen julkaisu liikkuu ääriajattelun ja salaliittoteorioiden maailmassa. Rasismin ja seksuaalivähemmistöjen pilkan ohella sivusto panostaa erityisesti naisvihaan kyseenalaistaen työelämän tasa-arvon ja naisten oikeuden ehkäisyyn. Ajankohtaiseen nettikiusaamiseen sivusto ottaa myös kantaa esittämällä ratkaisuksi "naiset pois netistä". 
Tekstin ymmärtämisen koetta ei voi käsitellä pelkästään sanojen ja lauseiden ymmärtämisen kautta. Lukijan on ymmärrettävä kokonaisuus. Käyttämällä ääriliikkeiden materiaalia ylioppilastutkintolautakunta normalisoi myös sen sisällön. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen ylioppilastutkintoon sisältyvästä ääriliikkeitä ja salaliittoteorioita tukevasta aineistosta ja 
mitä hallitus aikoo tehdä tällaisen aineiston korvaamiseksi aineistolla, joka tukee opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi lukiolain tavoitteiden mukaisesti? 
Helsingissä 14.9.2017 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 14.9.2017 10:45