Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.11

Kirjallinen kysymys KK 362/2019 vp 
Antero Laukkanen kd ym. 
 
Kirjallinen kysymys diplomaatti- ja konsuliedustustojen suojelun varmistamisesta ja Suomen juutalaisyhteisön turvallisuuden edistämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingissä sijaitseva Israelin suurlähetystö on joutunut toistuvasti vandalismin ja antisemitististen hyökkäysten kohteeksi. Ilkivaltaa suurlähetystöä kohtaan on tehty puolentoista vuoden aikana ainakin 15 kertaa. Hyökkäyksissä on esimerkiksi rikottu suurlähetystön lasinen etuovi ja ripustettu kuvia hakaristeistä ja Hitleristä rakennuksen sisäänkäyntiin. Jatkuvat uusnatsien hyökkäykset suurlähetystöön ovat nousseet uutisaiheeksi myös Israelissa. Vaikuttaa siltä, että hyökkäysten takana olevat ryhmittymät ovat saaneet saanut vaikutteita vierasmaalaisilta voimilta.  

YK:n yleiskokous hyväksyi 2012 päätöslauselman 67/94: Tehokkaiden toimenpiteiden harkitseminen diplomaatti- ja konsuliedustustojen ja edustajien suojelun ja turvallisuuden parantamiseksi. Suomi ilmaisi vähän myöhemmin vastauksena YK:n pääsihteerille, että "Suomen viranomaiset haluavat vakuuttaa pääsihteerille jatkavansa kaikkia aiheellisia toimenpiteitä diplomaatti- ja konsuliedustustojen ja edustajien suojelun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi Suomi haluaa korostaa läheisen yhteystyön merkitystä turvallisuusasioissa paitsi kansainvälisellä tasolla, myös kansallisesti edustustojen ja toimivaltaisten viranomaisen välillä." Suomi on antanut lupauksen huolehtia diplomaattien turvallisuudesta. Israelin Suomen suurlähetystön turvallisuuden turvaaminen on otettava vakavasti, ennen kuin tapahtuu jotain vielä vakavampaa. Turvallisuusuhkiin ei tule herätä vasta liian myöhään. 

Helsingin keskustassa järjestettiin marraskuussa 2019 uusnatsien mielenosoitus, jossa oli mukana hakaristilippuja. Juutalaisen seurakunnan synagogan ulkopuolelle liimattiin tuolloin useita tarroja antisemitistisessä tarkoituksessa. Tarroissa oli juutalaisten symboli Daavidin tähti ja sen sisään kirjoitettu sana "Jude". Myös Israelin suurlähetystön ulkopuolelta löytyi tähtitarra. Samanlaisia tarroja liimattiin muissakin Pohjoismaissa samaan ajankohtaan. Ei ole sattumaa, että tarrojen liimaaminen eri maissa ajoittuu kristalliyön ajankohtaan. Ymmärrettävästi suurlähetystössä ollaan tilanteesta huolissaan.  

On huomattava, että myös juutalaisen seurakunnan turvallisuustilanne on heikentynyt eikä sen suojelusta ole otettu tarpeeksi vastuuta. Seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä ja sen turvallisuuskulut ovat korkeat. Seurakuntakeskuksen yhteydessä olevat päiväkoti ja koulu toimivat turvaovien takana. Ainoana Pohjoismaana Suomessa juutalainen seurakunta joutuu huolehtimaan itse turvallisuuskustannuksistaan. Seurakunnan jäsenmaksuista yli puolet kuluu turvatoimiin. Muissa Pohjoismaissa joko kaupunki tai valtio vastaa turvallisuudesta. Suomen pienen juutalaisyhteisön turvallisuudesta on huolehdittava.  

Suomen ei tule sallia rasistisia hyökkäyksiä diplomaatti- ja konsuliedustustoja kohtaan, vaan päättäväisesti toimia niiden suojelun edistämiseksi. Antisemitismi on tuomittavaa ja jokaisen sivistyneen yhteiskunnan tehtävä on suojella kansalaisiaan, myös juutalaisia kansalaisiaan. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä toimia hallitus aikoo tehdä toistuvien Israelin Suomen suurlähetystöön kohdistuvien rasististen hyökkäysten ja antisemitistisen ilkivallan lopettamiseksi,  
katsooko hallitus, että kaikki tarvittavat toimenpiteet diplomaatti- ja konsuliedustustojen ja edustajien suojelun ja turvallisuuden varmistamiseksi on Suomessa tehty ja 
arvioiko hallitus, että juutalaisen seurakunnan turvallisuustilanne on tällä hetkellä riittävän korkealla tasolla? 
Helsingissä 28.11.2019 
Antero Laukkanen kd 
 
Päivi Räsänen kd 
 
Peter Östman kd