Kirjallinen kysymys
KK
363
2015 vp
Eero
Suutari
kok
Kirjallinen kysymys viihdemerenkulun palkkatuesta
Eduskunnan puhemiehelle
Yrityksille on Suomessa jaettu vuosina 2010—2014 yhteensä lähes viisi miljardia euroa yritystukia. Vuonna 2014 tukien määrä pieneni ensimmäistä kertaa useaan vuoteen. Tällöin tukia jaettiin 927 miljoonan euron edestä, mikä on 37 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Viisi eniten tukia viime vuonna  saanutta  yritystä ovat Tuuliwatti, Viking Line, Tallink Silja, Finnlines ja Fortum, jotka saivat yhteensä lähes 87 miljoonaa euroa. 
Yli puolet valtion maksamista merenkulun tuista kohdistuu viihdemerenkulkuun. Risteilyalukset saivat viime vuonna miehistötukea yli 50 miljoonaa euroa. Summasta lähes puolet menee yksin Viking Linelle. Kauppamerenkulun 88 miljoonan euron tukipotista enää 33 miljoonaan kohdistuu lastialuksiin. Vuoden 2016 budjetissa tukisumma kasvaa 100 miljoonaan euroon. Suuri osa matkustaja-alusten palkkatuesta kohdistuu muuhun kuin merenkulkuun osallistuville henkilöille, kuten hotelli- ja ravintolahenkilökunnalle sekä siivous-, myymälä- ja hoitohenkilökunnalle.  
Matkustaja-alusten saama miehistötuki (palkkatuki) mahdollistaa myynnin ja markkinoinnin alihinnoittelun alle todellisten kustannusten välillä Turku—Maarianhamina—Tukholma. Miehistötuki oli vuonna 2015 86,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 alussa voimaan tullut miehistötuki on mahdollistanut kilpailun vääristymisen maapuolen yritysten kanssa ja kannustanut laivayhtiöitä toimimaan liikkuvina hotelleina ja huvipaikkoina. Laivojen lisääntynyt kapasiteetti ja tukitoimenpiteet ovat vähentäneet majoitusvuorokausien määrää Varsinais-Suomessa yli 50 %. 
Vääristynyt kilpailu on johtanut majoitusliikkeiden henkilökunnan merkittäviin irtisanomisiin. Pelkästään Turun talousalueella on vähennetty kahden viime vuoden aikana yli 500 henkilöä majoitus- ja ravintolapalveluista. Merkittävän hintaeron myötä yritykset ovat siirtyneet varaamaan kokous- ja majoituspalveluita matkustaja-aluksilta. Kokousasiakkaat ovat siirtyneet matkustaja-aluksille. 
Saadut tuet ovat johtaneet laivayhtiöt keskinäiseen kilpailuun, joka alihinnoittelulla tuhoaa myös paikallisten matkailuyritysten toimintaedellytykset. 
Maapuolen matkailu- ja ravintolayritysten ahdinkoa lisää myös kasvanut Viron alkoholintuonti. Erityisesti alkoholilain määräys, että ainoa paikka, jossa Virosta tuotua alkoholia ei saa juoda eikä tarjoilla, on virallinen anniskeluravintola. Tämä on johtanut siihen, että yksityistilaisuudet varataan paikoista, joissa ei ole anniskeluoikeuksia. 
Samaan aikaan kun valtio myöntää yritystukia ja näin toimillaan vääristää todellista kilpailutilannetta, on esimerkiksi Tekesin tutkimukseen ja kehitystyöhön tarkoitettuja tukirahoja leikattu viime vuosina. Viime vuonna tukia myönnettiin 387 miljoonaa euroa, kun vielä vuonna 2013 niitä myönnettiin 452 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehitystyö luo aidosti uutta työtä ja edellytyksiä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle ja pärjäämiselle globaalissa maailmassa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä kilpailua vääristävien, matkustaja-alusten viihdemerenkulkuun kohdistuvien yritystukien eli lähinnä palkkatuen muuttamiseksi kilpailuneutraalimmaksi merenkulkuun osallistumattomien henkilöiden osalta ja 
millaisten vaikutusarviolaskelmien pohjalta edellä mainittuja yritystukia on myönnetty tähän saakka? 
Helsingissä 14.12.2015 
Eero
Suutari
kok
Viimeksi julkaistu 15.12.2015 10:16