Kirjallinen kysymys
KK
365
2017 vp
Jaana
Pelkonen
kok
ym.
Kirjallinen kysymys luontoon laitettujen myrkkysyöttien vähentämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Varoituksia luontoon ja koirapuistoihin laitetuista myrkytetyistä ruoka-aineista tulee vastaan säännöllisesti. Koiranomistajat varoittavat toisiaan sosiaalisessa mediassa, joidenkin puistojen laidoilla näkyy jo varoituskylttejä ja mediassa koirien myrkytysepäilyistä uutisoidaan säännöllisesti. Vaarallinen ilmiö vaikuttaa arkipäiväistyneen.  
Poliisin mukaan sillä ei nykyisen lainsäädännön puitteissa ole mahdollisuutta tutkia tekoja eläinsuojelurikoksina, sillä eläinsuojelurikoksen minkään muodon yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi. Kyseessä on selkeä puute lainsäädännössä, sillä jo ryhtyminen toimintaan eläimien vahingoittamiseksi on siinä määrin moitittava teko, että se tulisi säätää rikokseksi. Rikoslaissa tulisikin tunnustaa eläimien oikeuksia siten, että eläinsuojelurikosten yrittäminen ja tekoon ryhtyminen olisi kriminalisoitu.  
Asiasta on jätetty 3.5.2016 lakialoite (LA 26/2016 vp), jossa esitetään rikoslain 17 luvun muuttamista siten, että jo teon yritys tulisi rangaistavaksi. Lakialoite odottaa lakivaliokunnassa käsittelyä. Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella voidaan todeta asian olevan edelleen ajankohtainen ja se tulisi ratkaista pikimmiten.  
Myrkytettyjen ruoka-aineiden laittaminen luontoon, puisto- ja virkistysalueille, on jo sellaisenaan jyrkästi tuomittavaa. Myrkkyä tai vahingoittavia esineitä, kuten partakoneen teriä, sisältävistä syöteistä aiheutuu koirille ja muille eläimille täysin tarpeetonta kärsimystä. Eläimen omistajalle koituu suurta huolta lemmikkinsä hyvinvoinnista sekä mahdollisesti huomattavia eläinlääkärikuluja.  
Kysymys on myös yleisestä turvallisuudesta. Luontoon jätettyjen myrkytettyjen ruoka-aineiden uhriksi voivat päätyä eläinten ohella myös pienet lapset. Vahinkojen ehkäisemiseksi myrkkysyöttien jättämiseen olisi pystyttävä lainsäädännön turvin puuttumaan.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy luontoon laitettujen myrkkysyöttien vähentämiseksi? 
Helsingissä 15.9.2017 
Jaana
Pelkonen
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Viimeksi julkaistu 15.9.2017 13:45