Kirjallinen kysymys
KK
370
2019 vp
Leena
Meri
ps
Kirjallinen kysymys vanginvartijoiden työturvallisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Vankilavirkailijoiden liiton edustajisto ilmaisi joulukuun alussa huolensa vanginvartijoiden työturvallisuudesta. Poliisihallitus julkaisi marraskuussa selvityksen poliisien kokemasta uhkailusta virkansa vuoksi. Vastaajista 31 prosenttia on kokenut jonkinlaista uhkailua. Kyse on ollut tyypillisesti halventamisesta, mustamaalaamisesta sekä suorasta tai epäsuorasta uhkailusta. Turvallisuudesta vastaavien virkamiesten ketju on kuitenkin pitkä; akuutissa vaiheessa toimiva poliisi ja muut pelastusyksiköt, tutkijat, tuomioistuimet ja sitten ketjun häntäpäässä vanginvartijat ja muu vankilahenkilökunta.  
Vanginvartijaliiton mukaan monet vanginvartijat kokevat paljon huolta työturvallisuudestaan, mutta tutkimuksia asiasta ei ole. Politiikassa on korostettu vankien oikeuksia niin paljon, että esimerkiksi lääkärillä pitää saada olla yksin, mikä taas vaarantaa työskentelevän lääkärin. Vankiloissa tapahtuvasta väkivallasta on puhuttu paljon, mutta silti asiasta vastuussa olevasta ministeriöstä ei ole tullut selkeää viestiä keinoista, joilla asiaan puututaan. Tai että asiaan puututtaisiin ylipäätään.  
Vanginvartijat ovat myös huolissaan rehottavasta huumeongelmasta. Lomilla olevien päihteiden käyttöä on käytännössä mahdotonta valvoa, vaikka päihteettömyys olisi rikoksen uusimisen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää. Huumeongelma aiheuttaa uhkailua, väkivaltaa, kiristystä sekä vanginvartijoita että heidän perheitään kohtaan.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä toimia ja millä aikavälillä ministeri on tekemässä vanginvartijoiden turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä huumeongelman kitkemiseksi?  
Helsingissä 3.12.2019 
Leena
Meri
ps
Viimeksi julkaistu 3.12.2019 14.56