Kirjallinen kysymys
KK
375
2020 vp
Jussi
Wihonen
ps
Kirjallinen kysymys kesäkahviloiden ja -ravintoloiden tukemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Hallituksen maanantaina 4.5. antaman linjauksen mukaan ravintolat voisivat avata ovensa asteittain kesäkuusta lähtien, kun yli 10 mutta alle 50 hengen kokoontumiset sallittaisiin. Sopivilla turvaväleillä ja oikeaoppisilla hygieniajärjestelyillä ravintolat voisivat avata esimerkiksi kesäterassejaan. Tarkempia ohjeita tai päivämääriä ei kuitenkaan annettu. 
Ravintoloille ja kahviloille koronakriisi on ollut erityisen raskas. Kulut juoksevat vaikka liiketoimintaa ei ole rajoitusten myötä pystynyt täysipäiväisesti harjoittamaan. Take away -myynnillä ravintolat ovat voineet tehdä jonkinlaista liiketoimintaa, mutta työpaikkoja sillä ei pystytä täysin ylläpitämään. Ravintolat ja kahvilat tarvitsisivat asiakkaita. 
Suomessa on hyvin runsaasti monenlaisia kausikahviloita ja -ravintoloita. Kyseiset yritykset tarjoavat palveluitaan kesäisin keskeisillä paikoilla, kuten satamissa, rannoilla, jokilaivoilla ja toreilla. Suurimmalle osalle näistä yrittäjistä ja elinkeinonharjoittajista työ on lyhytkestoisuudestaan huolimatta päätoimista, ja koko vuoden ansiot muodostuvat huhti—syyskuulta. Useat yrittäjät työllistävät itsensä lisäksi tyypillisesti 5—15 henkilöä puolen vuoden ajaksi. 
Hallitus on linjannut tukevansa ravintolayrittäjiä. Hallituksen linjauksen mukaan hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi—helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Kesäkahvila- ja ravintolayrittäjät jäävät tämän linjauksen mukaan tuen ulkopuolelle. Kun valtioneuvosto puuttuu päätöksellään perusoikeuksiin ja elinkeinovapauteen ja kieltää toiminnan, on selvää, että sille aiheutuu korvausvastuu elinkeinotoiminnan tappioista. Täytyy huomioida, että hyvin monella paikkakunnalla nämä kesäkahvilat ja -ravintolat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, jotka piristävät elinkeinoelämää ja luovat monipuolisia palveluita.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että kesäkahviloille ja -ravintoloille korvataan huhti—toukokuulta ravintoloiden sulkemisesta aiheutuneet saamatta jääneet tulot yhdenvertaisesti muiden ravintolayrittäjien kanssa ja 
miten hallitus varmistaa, että kesäkahviloiden ja -ravintoloiden toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa? 
Helsingissä 7.5.2020 
Jussi
Wihonen
ps
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 9.56