Kirjallinen kysymys
KK
379
2015 vp
Mika
Kari
sd
Kirjallinen kysymys alkoholiveron aiheuttamasta kilpailunvääristymästä
Eduskunnan puhemiehelle
Alkoholivero on Suomessa korkein väkevillä alkoholijuomilla ja alhaisin viineillä ja muilla käymisteitse valmistetuilla alkoholijuomilla. Ero verossa on huomattava riippuen siitä, millä perusteella tuotetta verotetaan. Jos tuote sisältää etyylialkoholia ja sen alkoholipitoisuus on 5,5 %, sen hehtolitrakohtainen veromäärä on 250,52 euroa. Jos tuote on käymisteitse valmistettu ja sen alkoholipitoisuus on samainen 5,5 %, sen hehtolitrakohtainen veromäärä on 169,00 euroa. Tulli on hyväksynyt käymisteitse valmistetuiksi tuotteita, joiden alkoholista noin 80 % on giniä. 
Samanaikaisesti markkinoilla on kotimaisia mietoja alkoholijuomia, joiden alkoholivero määräytyy väkevän alkoholijuoman veron perusteella, koska ne valmistetaan ginistä. Korkeampi alkoholivero korkean alkoholipitoisuuden tuotteille on perusteltu, mutta tässä tapauksessa tuotteilla on eri veromäärä, vaikka niillä on sama alkoholipitoisuus. 
Tilanne aiheuttaa markkinoille kilpailunvääristymän, vaikka tuotteiden, niin alkoholijuomien kuin myös muidenkin, pitäisi voida kilpailla markkinoilla reiluista lähtökohdista käsin. Asiaa säätelevä direktiivi antaa mahdollisuuden soveltaa alennettua veroa etyylialkoholituotteisiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään kymmenen tilavuusprosenttia. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus suunnittelemassa muutoksia perusteluissa mainittuun kilpailua vääristävään epäkohtaan alkoholiverossa?  
Helsingissä 16.12.2015 
Mika
Kari
sd
Viimeksi julkaistu 18.12.2015 14:39