Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.27

Kirjallinen kysymys KK 379/2018 vp 
Mika Raatikainen ps 
 
Kirjallinen kysymys perusopetuksen poliittisesta sitoutumattomuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS) todetaan, että perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta. OPS on peruskoulussa tapahtuvan opetuksen valtakunnallinen ohjesääntö. Periaate, että opetus on poliittisesti sitoutumatonta, on mainittu vuosien 2004 ja 2014 OPS-sisällöissä. 

Tamperelaisessa koulussa on alkuvuodesta tehty koulun oppilastyönä kuvateos "Suomeen vai kuoleen". Teoksesta saa vaikutelman, että Perussuomalaisten puheenjohtaja ja perussuomalainen kansanedustaja liittyisivät jollakin lailla ihmisten kuolemiin. Perussuomalaisten kansanedustajalle on tullut myös palautetta, että joidenkin koulujen opettajat kannustavat oppilaita vihaan demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan.  

Viime vuosina on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voidaan kyseenalaistaa peruskouluissa käytettyjä opetusmetodeja. Metodeissa oppilaisiin on kohdistettu propagandaa. Tein vuonna 2016 kaksi kirjallista kysymystä teemoihin liittyen. Ensimmäinen kysymys (KK 236/2016 vp) koski Opetushallituksen opasta, jossa väitettiin, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, ja toinen kysymys (KK 641/2016 vp) koski opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä lahjoittaa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille kirja "Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä".  

Nyt tamperelaisessa koulussa oppilastyönä tehty kuvateos ei vaikuta olevan yhdenmukainen voimassa olevan opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Kuvateos on ollut julkisesti esillä mm. koulun tiloissa ja Taidekaari-projektin some-tilillä. Teoksessa on selkeästi nähtävissä poliittinen värittyneisyys ja kielteinen asennoituminen yhtä puoluetta ja sen edustajia kohtaan.  

Tamperelaiskoulun toiminta ei näin ollen liene ollut poliittisesti kovinkaan sitoutumatonta. Lapsia ja nuoria tulee ohjata itsenäiseen ajatteluun, ei ohjata heitä poliittisesti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus aikoo varmistaa jatkossa, että koulut noudattavat Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, joissa todetaan, että perusopetuksen arvopohja on poliittisesti sitoutumatonta? 
Helsingissä 2.10.2018 
Mika Raatikainen ps