Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.45

Kirjallinen kysymys KK 38/2015 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys Itä-Suomen oikeuslääketieteellisten tutkimusten keskittämisestä Kuopioon

Eduskunnan puhemiehelle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo lopettaa Mikkelin keskussairaalassa tehtävät oi-keuslääketieteelliset ruumiinavaukset ja siirtää ne tehtäviksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. THL:n suunnitelmana on keskittää kaikki Itä-Suomen alueella tehtävät ruumiinavaukset Kuo-pioon kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kuopiossa tehtiin viime vuonna noin 1 000 oikeuslääketieteellistä kuolinsyyn selvitystä ja Mikkelissä runsaat 400. 

THL:n suunnitteleman siirron toteutuessa ja Mikkelin alueen vainajia kuljetettaessa Kuopioon vaarana on, että kuolinsyiden selvittämiseen kuluva aika kasvaa. Kuolinsyyn selviäminen nopeasti on tärkeää sekä vainajan omaisille että rikostapauksissa myös poliisille tutkimusten etenemiseksi. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suunnitelmat kuolinsyyn selvittämisen keskityksestä Kuopioon aiheuttavat Itä-Suomen poliisille 300 000 euron ylimääräiset kustannukset, jotka sen pitää ottaa omista toimintamenoistaan. Kustannus vastaa kuutta henkilötyövuotta. Ylimääräiset kustannukset voivat vaarantaa poliisin läsnäolon kansalaisten arjessa ja tehokkaan järjestyshäiriö- ja rikostapausten selvittämisen. Jo nykyisellään poliisin kenttätyön resurssit ovat tiukkaan mitoitettuja. Oikeuslääketieteellisten kuolinsyiden selvittämisen keskittämisellä tavoiteltava säästö ei täten toteudu, vaan keskitys siirtää kustannukset toisen valtion toimijan harteille. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko Itä-Suomen oikeuslääketieteellisten tutkimusten keskittämistä ja niiden kustannuksia pohdittu niiden valtion toimijoiden näkökulmasta, joiden toimintaan keskittämispäätös vaikuttaa ja 
aiotaanko keskittämistä tarkastella uudelleen, jotta kustannukset eivät siirry poliisin vastattaviksi? 
Helsingissä 11.6.2015 
Satu Taavitsainen sd