Kirjallinen kysymys
KK
381
2016 vp
Satu
Hassi
vihr
ym.
Kirjallinen kysymys seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämistoiminnan jatkosta
Eduskunnan puhemiehelle
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on joutunut turvautumaan mittaviin säästötoimenpiteisiin hallituksen rahoitusleikkausten vuoksi. Osana säästötoimenpiteitä THL on päättänyt lopettaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI). Varsinainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikkö lopetettiin jo kaksi vuotta sitten. 
SELI on vastannut esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän tiedon tuottamisesta, kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014—2020) valvonnasta sekä alan ammattilaisverkoston koordinoinnista ja laatinut oppaita seksuaalikasvatukseen ja -neuvontaan. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tutkimusta, kasvatusta ja neuvontaa tarvitaan jatkossakin. Sote-uudistus ja esimerkiksi translain uudistus korostavat tiedon tarvetta.  
On huolestuttavaa, mitä tapahtuu seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistymiselle, kun toimenpidesuosituksia arvioivaa ja tutkimustietoa tuottavaa tahoa ei enää ole. Tehokas tiedonlevitys seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksistä sekä ehkäisyvälineiden hyvä saatavuus ovat keskeisiä syitä siihen, että Suomessa aborttien, teiniraskauksien ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien määrä on kansainvälisessä vertailussa alhainen. Tällä on valtava merkitys ihmisten elämänlaadulle ja kansanterveydelle, ja se myös säästää julkisen terveydenhoidon kustannuksia.  
SELI on myös vastannut tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen eli niin sanotun tyttöjen ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman (2012—2016) toimeenpanosta ja tiedottamisesta. 
Toimintaohjelman tarkoituksena on ollut luoda rakenteita tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi, kohentaa jo leikattujen naisten hyvinvointia ja luoda ohjeistusta, kuinka toimia tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisemiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lasten suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden saattamiseksi oikeudelliseen vastuuseen. 
Asiasta tiedottamiseen ei ole jatkossa osoitettu henkilö- tai taloudellisia resursseja. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien tarve saada tietoa tyttöjen ympärileikkauksista on kuitenkin entisestään lisääntynyt, kun Suomeen muuttaa yhä enemmän ihmisiä alueilta, joilla tyttöjen ympärileikkauksia edelleen tapahtuu. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitataten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo taata että Suomessa on jatkossakin seksuaali- ja lisääntymisterveysasioita kansallisesti kehittävä, tutkiva, koordinoiva ja tiedottava taho ja 
miten hallitus aikoo taata, että tietoisuus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämisestä ja jo leikattujen henkilöiden hoidosta leviää ja säilyy terveyden- ja sairaanhoidossa? 
Helsingissä 23.6.2016 
Satu
Hassi
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Emma
Kari
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Touko
Aalto
vihr
Antero
Vartia
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 27.6.2016 15.09