Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.52

Kirjallinen kysymys KK 381/2016 vp 
Satu Hassi vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämistoiminnan jatkosta

Eduskunnan puhemiehelle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on joutunut turvautumaan mittaviin säästötoimenpiteisiin hallituksen rahoitusleikkausten vuoksi. Osana säästötoimenpiteitä THL on päättänyt lopettaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI). Varsinainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikkö lopetettiin jo kaksi vuotta sitten. 

SELI on vastannut esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän tiedon tuottamisesta, kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014—2020) valvonnasta sekä alan ammattilaisverkoston koordinoinnista ja laatinut oppaita seksuaalikasvatukseen ja -neuvontaan. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tutkimusta, kasvatusta ja neuvontaa tarvitaan jatkossakin. Sote-uudistus ja esimerkiksi translain uudistus korostavat tiedon tarvetta.  

On huolestuttavaa, mitä tapahtuu seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistymiselle, kun toimenpidesuosituksia arvioivaa ja tutkimustietoa tuottavaa tahoa ei enää ole. Tehokas tiedonlevitys seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksistä sekä ehkäisyvälineiden hyvä saatavuus ovat keskeisiä syitä siihen, että Suomessa aborttien, teiniraskauksien ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien määrä on kansainvälisessä vertailussa alhainen. Tällä on valtava merkitys ihmisten elämänlaadulle ja kansanterveydelle, ja se myös säästää julkisen terveydenhoidon kustannuksia.  

SELI on myös vastannut tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen eli niin sanotun tyttöjen ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman (2012—2016) toimeenpanosta ja tiedottamisesta. 

Toimintaohjelman tarkoituksena on ollut luoda rakenteita tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi, kohentaa jo leikattujen naisten hyvinvointia ja luoda ohjeistusta, kuinka toimia tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisemiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lasten suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden saattamiseksi oikeudelliseen vastuuseen. 

Asiasta tiedottamiseen ei ole jatkossa osoitettu henkilö- tai taloudellisia resursseja. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien tarve saada tietoa tyttöjen ympärileikkauksista on kuitenkin entisestään lisääntynyt, kun Suomeen muuttaa yhä enemmän ihmisiä alueilta, joilla tyttöjen ympärileikkauksia edelleen tapahtuu. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitataten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo taata että Suomessa on jatkossakin seksuaali- ja lisääntymisterveysasioita kansallisesti kehittävä, tutkiva, koordinoiva ja tiedottava taho ja 
miten hallitus aikoo taata, että tietoisuus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämisestä ja jo leikattujen henkilöiden hoidosta leviää ja säilyy terveyden- ja sairaanhoidossa? 
Helsingissä 23.6.2016 
Satu Hassi vihr 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
Emma Kari vihr 
 
Johanna Karimäki vihr 
 
Krista Mikkonen vihr 
 
Heli Järvinen vihr 
 
Jyrki Kasvi vihr 
 
Ville Niinistö vihr 
 
Ozan Yanar vihr 
 
Touko Aalto vihr 
 
Antero Vartia vihr 
 
Pekka Haavisto vihr