Kirjallinen kysymys
KK
384
2018 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys  nuorten  seksuaalisesta  ahdistelusta ja seksuaalisesta väkivallasta
Eduskunnan puhemiehelle
Pelastakaa Lapset ry selvitti uusimmassa tutkimuksessaan 12—17-vuotiaiden lasten kokemaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista internetissä. Tulokset olivat tylyä luettavaa. Suomen lainsäädäntö, toisen ihmisen koskemattomuus ja ihmisyyden käytöstavat eivät selvästikään ole kaikilla tiedossa. Tai sitten niistä ei piitata. Jo 10-vuotiailta pyydetään alastonkuvia netissä. Muiden nuorten taholta seksuaalista häirintää kohtasi tytöistä yli 10 prosenttia ja pojista alle 5 prosenttia.  
Internet mahdollistaa aivan uudenlaisen kiusaamisen ja hyväksikäytön. Internetissä tapahtuva seksuaalinen väkivalta voi olla vainoamista ja kiristämistä esimerkiksi valokuvien välityksellä. Nuorta voidaan houkutella myymään omia kuvia tai seksiä tarjoamalla hänelle tilaisuutta helppoon rahan ansaitsemiseen. Houkuttelun lisäksi muita kimmokkeita omien kuvien tai seksin myymiseen voivat olla esimerkiksi kokeilunhalu tai halu olla aikuinen. 
Seksin tai kuvien ostotarjouksiin voi törmätä kuka tahansa aktiivisesti nettiä käyttävä nuori. Vain harva kuitenkaan uskaltaa ilmoittaa seksuaalirikoksista poliisille taikka kertoa tapahtuneesta terveydenhoitajalle, vanhemmilleen, muille aikuisille tai ikätovereilleen. Nuorten voi olla myös vaikeaa tunnistaa heitä loukkaava käyttäytyminen ja mahdolliset uhkatilanteet. 
Seksuaalinen häirintä on toiseen ihmiseen kohdistuvaa seksuaalisen itsetunnon loukkaamista. Se on aina väärin ja tuomittavaa. Seksuaalinen häirintä on ollut rangaistava teko vasta vuodesta 2014 lähtien. Asenneilmapiirimme on oltava sellainen, että kaikkiin häirintätilanteisiin puututaan ja seksuaalinen häirintä tuomitaan. Vastuu siitä on meillä kaikilla. Seksuaalirikoslainsäädäntömme tulee suojella lasta ja nuorta paremmin. Laista on löydyttävä keinovalikoima puuttua lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä tämän vakavan nuorten seksuaaliseen ahdisteluun liittyvän ongelman korjaamiseksi ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisen riskien vähentämiseksi? 
Helsingissä 3.10.2018 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 3.10.2018 15:44