Viimeksi julkaistu 8.5.2020 18.08

Kirjallinen kysymys KK 387/2020 vp Kirjallinen kysymys kotimaisen rokotetuotannon uudelleenkäynnistämisestä COVID-19-epidemian nujertamiseksi ja suomalaisen rokotetutkimusosaamisen hyödyntämisestä

ArjaJuvonenps

Eduskunnan puhemiehelle

Koronavirusepidemiaa on Suomessa pyritty hidastamaan erinäisin väliaikaisin rajoitustoimin ja viivyttämään näin tautihuippua monistakin syistä. Nämä viivytystoimet toimivat vain väliaikaisena jarruna, ja jotta tartunnat joskus saataisiin hallintaan, on virus lopulta jotenkin nujerrettava. 

Suomella oli omaa rokotetuotantoa yli sadan vuoden ajan, kunnes se päätettiin ajaa alas 17 vuotta sitten. Oman tuotannon ylläpitoa pidettiin pienelle valtiolle liian kalliina vaihtoehtona, mutta jo muutama vuosi myöhemmin sikainfluenssarokotteen yhtäkkinen globaali kova kysyntä ja rokotteen saatavuusongelmat osoittivat kotimaisen tuotannon tärkeyden myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Suomi sai tuolloin huomata marssijärjestyksen rokotekaupoissa. 

Myös koronarokotteelle tulee valmistuessaan kova kysyntä, ja on mahdollista, että jos jäämme odottamaan valmista rokotetta globaaleilta markkinoilta, jäämme ostotilanteessa jalkoihin ja lopulta kokonaan ilman rokotteita.  

Suomalaisprofessoreilla on kehitettynä lähes valmis koronarokote, ja Suomesta löytyy useampikin tuotantoon sopiva yritys. Kotimainen rokotetuotanto olisi siis käynnistettävissä Suomessa nopeasti uudelleen. Asiantuntijat ovat arvioineet tuotantokapasiteetin riittävän jopa koko maan tarpeisiin. (YLE 8.5.2020)  

Asiaan on syytä kiinnittää pikaisesti huomiota ja tehdä tarvittavat toimet, jotta emme tässäkin jäisi vain odottelemaan ja lopuksi toteamaan virheet tapahtuneeksi. Koronaepidemia on yleisesti muuttanut ajatuksia kansainvälisten markkinoiden turvallisuudesta ja toimivuudesta. Jo huoltovarmuudenkin kannalta on syytä kääntää katseet meidän omiin kotimaisiin huippuasiantuntijoihimme ja suomalaiseen teknologiaosaamiseemme ja investoida kotimaisen rokotetutkimuksen ja -tuotannon kehittämiseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus käynnistää kotimaisen rokotetuotannon nopeasti uudelleen COVID-19- epidemian nujertamiseksi ja kehittää huoltovarmuudenkin kannalta tärkeää rokotetutkimusta ja -tuotantoa Suomessa ja  
miten hallitus hyödyntää jo olemassa olevaa suomalaista rokotetutkimusosaamista taistelussa koronavirusepidemiaa vastaan?  
Helsingissä 8.5.2020 
ArjaJuvonenps