Kirjallinen kysymys
KK
389
2016 vp
Eero
Suutari
kok
Kirjallinen kysymys Tekesin rahoituksen tasapuolisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tehtävänä on aktivoida ja rahoittaa suomalaisia yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa. Tekes toimii myös osana Team Finland -verkostoa. 
Eri kehitysvaiheessa oleville yrityksille on olemassa erilaisia rahoituspalveluita. Niin start upeille, pk-yrityksille kuin suuremmillekin yrityksille löytyy Tekesiltä erilaisia vaihtoehtoja. 
Koon lisäksi rahoituspalveluiden ratkaisuihin on vaikuttanut myös muun muassa yritysten omistuspohja, yritysrakenne ja henkilöstörakenne. Tätä voi kuitenkin pitää jossain määrin erikoisena, sillä se rajoittaa osaltaan uusien toimintamallien ja rakenteiden kehitystä sekä toisaalta myös rajoittaa innovaatioiden kaupallistamista uusilta toimijoilta. Aloittavilla yrityksillä ei esimerkiksi välttämättä ole vielä alkuvaiheessa omaa henkilöstöä tai liiketoimintaa, eikä toimintaa ole järkevää organisoida näin pelkän rahoituksen vuoksi. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kuinka valtioneuvosto aikoo turvata erikokoisten ja eri kehitysvaiheessa olevien yritysten tasapuolisen kohtelun Tekesin myöntämän rahoituksen osalta? 
Helsingissä 30.6.2016 
Eero
Suutari
kok
Viimeksi julkaistu 1.7.2016 10:39