Kirjallinen kysymys
KK
393
2018 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä
Eduskunnan puhemiehelle
Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista valmistui usean vuoden valmistelujen jälkeen. Se sisältää monia hyviä asioita. Kivunlievitys kipua aiheuttavissa toimenpiteissä on tulossa pakolliseksi, eläimet ovat saamassa oikeuden jatkuvaan juomaveteen, koirien sähköpannat ollaan kieltämässä ja esimerkiksi koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on tulossa pakolliseksi. Lakiesitys sisältää kuitenkin vielä puutteita, ja esimerkiksi kissat on lakiesityksessä sivuutettu. Kissat olisivat lakiesityksen mukaan jäämässä pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin ulkopuolelle.  
Esimerkiksi Ranskassa kaikkien yli seitsemän kuukautta vanhojen kissojen rekisteröintivaatimus on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen.  
Suomessa hylätään tai tapetaan ei-toivottuina arvioiden mukaan noin 20 000 kissaa vuodessa, ja vain joka kymmenes talteenottopaikkaan päätynyt löytökissa haetaan takaisin omaan kotiinsa. Hylätyt ja leikkaamattomat kissat lisääntyvät rajoituksetta ja aiheuttavat koko ajan kasvavan villiintyneiden kissalaumojen ongelman. Selvää on, että populaatiot muodostuvat vastuuttoman eläintenpidon seurauksena. 
Pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ehkäisisi tehokkaasti kissapopulaatioiden syntymistä. Tunnistusmerkitylle kissalle on aina rekisteröity omistaja, jolloin kissa saadaan nopeammin takaisin kotiinsa. Jos kissa on hylätty tahallisesti, voidaan tunnistusmerkityn kissan omistaja saattaa vastuuseen.  
Tunnistusmerkintä- ja rekisteröintivelvoite edistäisi vastuullista eläintenpitoa ja parantaisi erityisesti kissojen asemaa. Irtokissat ovat eläinsuojelullisesti huomattavasti koiria heikommassa asemassa. Koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on tarkoitus säätää eläinten tunnistamislainsäädännössä. Tunnistusmerkintärekisterin perustamista koskeva selvitys valmistuu syksyn aikana. On todettu, että kissojen pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä koskevat säännökset on mahdollista sisällyttää lainsäädäntöön myöhemmin. Myöhemmäksi siirtäminen ei ole järkevää. Tunnistusmerkintä ja rekisteröintivaatimus tulisi ehdottomasti säätää samanaikaisesti sekä koirille että kissoille. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi kissat ovat nyt jäämässä pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin ulkopuolelle,  
eikö ole järkevämpää säätää tunnistusmerkintä ja rekisteröintivaatimus samanaikaisesti sekä kissoille että koirille ja  
miten varmistetaan, että tunnistusmerkintä ja rekisteröintivaatimus tulevat myös kissojen osalta kirjattua lakiin, jos se jätetään nyt tekemättä?  
Helsingissä 5.10.2018 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 16:19