Kirjallinen kysymys
KK
40
2016 vp
Pirkko
Mattila
ps
Kirjallinen kysymys Hailuodon lautan yöpäivystyksen loppumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Varsinais-Suomen ELY-keskus on omalla päätöksellään lopettanut Hailuodon lautan yöpäivystyksen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että öisin ambulanssin ja muiden hälytysajoneuvojen pääsy saareen on epävarmaa tai estyy pahimmassa tapauksessa kokonaan. Pahimmillaan tämä päätös voi aiheuttaa kuolemantapauksia ja muita vahinkoja, jotka olisivat ehkäistävissä. 
Hailuodossa asuu noin 1 000 ihmistä, ja kesäasuntoja saarella on noin 550. Vuosittaisten matkailijoiden määrä on kymmeniätuhansia. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pitäisi toimittaa tarkat laskelmat siitä, millaiset säästöt lautan yöpäivystyksen lopettamisella tullaan saavuttamaan. Helsingin liikennevirasto laski vuonna 2010 ihmishengen hinnaksi 1 918 809 euroa. Yöpäivystyksen lopettamisella saadaan tuskin niin mittavia säästöjä, että niillä kompensoidaan ihmishenkien menetyksestä syntyviä kustannuksia. 
Tämä turvallisuuden tietoinen vähentäminen ei ole pelkästään hailuotolaisten ongelma. ELY-keskus voi heikentää halutessaan sairaankuljetuksen tasoa, vaikka tason heikennys aiheuttaisi turhia kuolemia tai inhimillistä kärsimystä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo hoitaa syrjäseutujen ihmisten perusoikeudet ja turvallisuuden ja  
miten turvataan hälytysajot Hailuotoon?  
Helsingissä 12.2.2016 
Pirkko
Mattila
ps
Viimeksi julkaistu 15.2.2016 15:59