Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.51

Kirjallinen kysymys KK 404/2019 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten huostaanotoista

Eduskunnan puhemiehelle

Lasten huostaanottojen määrä on maassamme huolestuttavalla tasolla, ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut viime vuosina. Huostaanotoissa maa tuntuu jakautuvan länteen ja itään. Omassa vaalipiirissäni Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lukemat ovat erityisen karuja, ja itäinen Suomi on huostaanottojen määrässä maan kärjessä. Kovin hyvä tilanne ei ole muissakaan maakunnissa ja tilanne on pahentunut.  

Syitä huostaanotolle on monia: psyykkinen pahoinvointi, vanhempien päihteiden käyttö, lasten päihteidenkäyttö tai käyttöepäily, väkivaltatilanteet tai niiden uhka, vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus ja niin edelleen. Huostaanottojen kasvaneesta määrästä voidaan päätellä, ettei perheissä voida hyvin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan vuoden 2018 aikana kodin ulkopuolella oli sijoitettu kaikkiaan 18 544 lasta ja nuorta.  

Sosiaalipalvelut kärsivät pahoista resurssiongelmista. Lastensuojelu on kallista ja kuntien huonon taloustilanteen myötä leikkauksien kohteena. Esimerkiksi Kuopiossa lastensuojelumenot olivat vuonna 2018 28,6 miljoonaa euroa. Laitospaikkoja on hankalasti saatavilla, ja paikat saattavat sijaita kaukana kotipaikkakunnalta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia,  
miten hallitus aikoo turvata lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden toimivuuden ja 
pitääkö hallitus huolen, ettei lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden määrärahoista leikata hallituskauden aikana? 
Helsingissä 18.12.2019 
Jussi Wihonen ps