Kirjallinen kysymys
KK
405
2018 vp
Arto
Satonen
kok
ym.
Kirjallinen kysymys Sorin Sirkuksen valtionrahoituksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Sorin Sirkus on vuonna 1985 perustettu tamperelainen nuorisosirkus. Toiminnan ydin on lasten ja nuorten sirkusharrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sorin Sirkuksessa toimii taiteen perusopetusta antava sirkuskoulu, jossa on yli 500 oppilasta. Sirkus järjestää lisäksi mm. sirkuskursseja ja lyhytleirejä kaikenikäisille, TYHY-päiviä sekä erilaisia tilaisuuksia yrityksille ja työyhteisöille. Sirkus tarjoaa myös tilausesityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
Sorin Sirkus on ollut Suomessa yksi edelläkävijä sirkustaiteen eteenpäin viemisessä ja on omalta osaltaan luonut sirkustaiteen toimintamallia ja -kulttuuria. Yhteistyö Tampereen yliopiston ja normaalikoulun sirkuspainotusluokkien kanssa on ainutlaatuista Suomessa. Oppilaista osa on myös siirtynyt vuosien varrella ulkomaille ammattiopintoihin ja sitä kautta sirkustaiteilijoiksi maailman sirkusmarkkinoille. Sosiaalisen sirkuksen opetuskeinoin Sorin Sirkus edistää lasten ja nuorten sekä erityisryhmiin kuuluvien hyvinvointia osaavalla ja asiantuntevalla tavalla.  
Sorin Sirkus on merkittävä sirkustaiteen työnantaja. Työntekijöitä on yli 30. Sirkuksen vuosibudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa, josta 2/3 on omarahoitusta.  
Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta ohjautuva tuki sirkuksille muuttui uuden nuorisolain myötä vuonna 2017. Sorin Sirkuksen saama valtionrahoitus kuluvana vuonna oli 75 000 euroa aiempaa pienempi. Odotettavissa on vielä suurempi tukileikkaus ensi vuodelle. Samaan aikaan on myös uhkana Tampereen kaupungin myöntämän nuoriso- ja kulttuurityön rahoituksen väheneminen. Rahoitustilanteen muutos on johtanut muun muassa oppilasmaksujen korottamiseen ja henkilökunnan palkattomien lomien pitämiseen.  
Samaan aikaan valtion nuorisotyön ja -politiikan strategia-asiakirjan mukaisessa ohjelmassa todetaan, että tavoitteena on edistää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, vahvistaa nuorten työllistymistaitoja ja vähentää syrjäytymistä, lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, ehkäistä nuorten mielenterveysongelmia sekä tukea nuorten itsenäistä asumista. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että Sorin Sirkus voi jatkossakin toteuttaa valtion nuorisotyön tavoitteiden mukaista lapsia ja nuoria auttavaa ja tukevaa opetusta sekä sosiaalisen sirkuksen työtä? 
Helsingissä 12.10.2018 
Arto
Satonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Sanna
Marin
sd
Anna
Kontula
vas
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Arto
Pirttilahti
kesk
Sami
Savio
ps
Harri
Jaskari
kok
Pertti
Hakanen
kesk
Mikko
Alatalo
kesk
Tiina
Elovaara
sin
Pia
Viitanen
sd
Satu
Hassi
vihr
Martti
Mölsä
sin
Lea
Mäkipää
sin
Sari
Tanus
kd
Sofia
Vikman
kok
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 14.21