Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.34

Kirjallinen kysymys KK 405/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys koronavirustiedotusta koskevan kansalaiskirjeen jakeluhäiriöistä

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman kansalaiskirjeen koronaviruksesta oli määrä saapua jokaiseen suomalaiseen kotiin viimeistään 9. huhtikuuta.  

Kirjeellä haluttiin varmistaa, että jokainen kansalainen saa tietoa koronaviruksesta ja virukseen varautumisesta. 

Kirjeiden jakelussa ilmeni kuitenkin ympäri Suomen ongelmia, joiden vuoksi kokonaisia taloyhtiöitä ja jakelupiirejä jäi ilman kirjettä. Mediassa on kevään aikana julkaistu muun muassa kuvia, joissa koronakirjeitä lojuu hylättyinä metsässä ilmaisjakelulehtien seassa. Kansalaiskirje jaettiin osoitteettomana mainospostina, ei osoitteellisena kirjepostina, ja jakelusta päävastuussa oli mainos- ja ilmaisjakeluyritys Suomen Suoramainonta Oy.  

Julkisen tiedotteen jakelu ajaa kotitalouden mainoskiellon ohi, ja kirjeen olisi näin ollen pitänyt saavuttaa jokainen kotitalous, vaikka mainoksia olisikin normaalisti kielletty jakamasta osoitteeseen. Ongelmaksi lienee koitunut juuri se, ettei kirjettä jaettu kirjepostina, vaan nimenomaan mainoksena nipussa muiden mainosten sisällä. Tietysti tämä on ollut kustannustehokkaampaa ja helpompaa jakelun kannalta, mutta on ollut myös oletettavaa, ettei kansalaiskirje näin saavuta läheskään kaikkia kotitalouksia. Joko kirje on jäänyt jakamatta mainoskiellon vuoksi kokonaan tai mennyt mainosnipun sisällä suoraan roskiin talouksissa, joihin ei mainoksia toivota tulevankaan.  

THL on pyytänyt kansalaisia tekemään jakelupoikkeamailmoituksen sivullaan, jos kirje on jäänyt kokonaan saapumatta. Vaikka ilmoituksen lopulta tekeekin kansalaisista vain murto-osa, saa niistä kuitenkin suuntaa siihen, missä päin Suomea ja kuinka laajoja jakeluhäiriöitä kirjeellä on ollut. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi tärkeää koronavirusinformaatiota sisältävä kansalaiskirje, jonka perimäinen tarkoitus oli tavoittaa Suomen jokainen kotitalous, lähetettiin mainospostina eikä osoitteellisena kirjepostina ja  
missä määrin kansalaiset ovat raportoineet jakeluhäiriöistä THL:lle, ja kuinka laajoista ja alueellisesti kattavista jakeluhäiriöistä on ollut kyse? 
Helsingissä 15.5.2020 
Arja Juvonen ps