Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.25

Kirjallinen kysymys KK 420/2018 vp 
Anne Louhelainen sin 
 
Kirjallinen kysymys avustajakoiratoiminnan kehittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Terveydenhuoltolain (1363/2011) perusteella annetussa asetuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta sekä asetuksen perustelumuistiossa näkövammaisten opaskoirat rinnastetaan fyysisesti vammaisen avustajakoiraan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Olemassa oleva lainsäädäntö ei kuitenkaan velvoita sairaanhoitopiirejä myöntämään opas- tai avustajakoiraa. Toisin kuin opaskoiria avustajakoiria ei ole toistaiseksi myönnetty sairaanhoitopiirien toimesta julkisrahoitteisina apuvälineinä.  

Koulutettujen avustajakoirien tarve on pitkään ollut suurempi, mitä nykyisillä resursseilla voidaan tarjota. Vammaisjärjestöjen mukaan hakijamäärään perustava todellinen tarve on 20—30 koiralle vuodessa, kun vuositasolla avustajakoiria valmistuu ja voidaan hankkia vain noin 6—7 kappaletta. Jonotusajat ovat pitkiä, ja avustajakoiran saamista voikin joutua odottamaan jopa 8 vuotta. Invalidiliitolle avustajakoiratoimintaan vuosittain myönnettävä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoitus ei riitä turvaamaan avustajakoiratoiminnan jatkuvuutta sekä uusien avustajakoirien kouluttamista nykyistä enemmän pitkiksi muodostuneiden jonojen purkamiseksi.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esitti jo vuonna 2015 julkistetussa avustajakoiraselvityksessä (Avustajakoirajärjestelmä — Selvitys järjestelmän nykytilasta ja kehittämisehdotuksia, 2014) avustajakoirajärjestelmää siirrettäväksi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen piiriin avustajakoiratoiminnan riittävän rahoituksen turvaamiseksi sekä eri vammaisryhmien välisen epätasa-arvon poistamiseksi.  

Kuluvalla hallituskaudella apuvälineiden luovutusperusteita on arvioinut Valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän alaisuudessa toiminut asiantuntijaryhmä. Kyseinen asiantuntijatyöryhmä laati valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet, jotka julkaistiin elokuussa 2018. Opaskoiraa koskevassa luokituksessa todetaan, että "avustajakoiraa ei tällä hetkellä luovuteta sairaanhoitopiirien toimintakäytännöissä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä." Asiantuntijaryhmä kuitenkin arvioi, että jatkotyöstämisen jälkeen avustajakoiran käyttö voitaisiin sisällyttää julkisen palvelun piiriin esim. osaksi henkilökohtaista budjettia.  

Vastauksessa kirjalliseen kysymykseen hallitukselle (KK 220/2018 vp) peruspalveluministeri on todennut, että "avustajakoirien hyväksyminen julkisin varoin myönnettäviksi edellyttää, että näille koirille määritellään opaskoirien tapaan kriteerit käyttäjien tarpeita vastaaviksi luovutusperusteiksi".  

Vaikka valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita pohtinut asiantuntijatyöryhmä ei päässyt avustajakoirien osalta työssään yksimielisyyteen, on tärkeää, että avustajakoiratoiminnan kehitystyö jatkuu.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy avustajakoiran saannin jonojen purkamiseksi ja tarvittavan rahoituksen turvaamiseksi ja  
aikooko hallitus jatkaa apuvälineasiantuntijaryhmän edellyttämää työtä avustajakoirien luovutusperusteiden määrittämiseksi, jotta myös fyysisesti vammaiset avustajakoirien tarvitsijat saavat vastaavan tuen kuin näkövammaiset opaskoiran käyttäjät? 
Helsingissä 18.10.2018 
Anne Louhelainen sin