Kirjallinen kysymys
KK
423
2017 vp
Arja
Juvonen
ps
Kirjallinen kysymys puolustusvoimien räjähdevarikkojen kunnostustoimien etenemisestä, varastoinnin keskittämisestä sekä Haapajärven asevarikon varastoalueiden kunnostamisen aikataulutuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Puolustusvoimat on uusinut vanhoja  räjähdevarastojaan systemaattisesti  jo  vuosia. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan vuonna 2016 valmistui 14 suojaa ja vuoden 2017 aikana valmistuu 24 suojaa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on merkityksellistä, että räjähdevarastoinnin suojaetäisyyksiä koskevat vaatimukset yksittäisen räjähdevaraston osalta suhteessa ulkopuoliseen yhteiskuntaan täyttyvät eikä suojaetäisyyksistä poikkeamista sallita (Apulaisoikeusasiamiehen päätös: plm-päätös211216.). Puolustusvoimilla on pitkän aikavälin suunnitelmat varastoalueiden kunnostamisesta nykyisten turvallisuusmääräysten mukaisesti, ja räjähdevarastojen rakentaminen ja uusiminen jatkuu edelleen.  
Räjähdevarastointi nousee ajoittain esiin, ja kansalaisten huolena ovat ymmärrettävästi räjähdeturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Suurimmissa varastoissa voi olla kymmeniätuhansia kiloja räjähteitä, ja suuria varastoja on muun muassa Keuruulla, Haapajärvellä ja Parkanossa. Räjähdevarikoiden kunnostus on osa puolustusvoimien varastointisuunnitelmaa, jossa myös lopetetaan pienempiä varikoita ja keskitetään varastointia. Asevarikkojen varastoalueiden kunnostaminen parantaa turvallisuutta, mutta luo myös valtion ja kuntien kovasti kaipaamia työpaikkoja. Asevarikon varastoalueiden kunnostamista ja työpaikkojen syntymistä on odotettu muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärvellä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus aikoo edetä puolustusvoimien räjähdevarikkojen kunnostamistoimenpiteissä, ja missä vaiheessa varikkojen rakentaminen ja kunnostaminen on Suomessa,  
mikä on Haapajärven asevarikon varastoalueiden kunnostamisen aikataulutus tällä hetkellä ja 
mitä räjähdevarikoita Suomessa ollaan lakkauttamassa tai jo lakkautettu, ja mihin varastoinnin keskittäminen kohdentuu?  
Helsingissä 10.10.2017 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 12:19