Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 423/2020 vp

Viimeksi julkaistu 20.5.2020 16.09

Kirjallinen kysymys KK 423/2020 vp Kirjallinen kysymys avustajakoiratoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta

RitvaElomaapsym.

Eduskunnan puhemiehelle

Avustajakoirat ovat tärkeä apu monille suomalaisille. Ne on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisten henkilöiden apuvälineeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan avustajakoirilla on myönteisiä vaikutuksia käyttäjien fyysiseen terveyteen ja toimintakykyyn, psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen osallistumiseen. Invalidiliiton myöntämät avustajakoirat rahoitetaan pitkälti STEA:n sekä liiton oman varainkeruun toimesta. Avustajakoira on myös mahdollista hankkia ja kouluttaa itse. Ylläpitokustannukset ja eläinlääkärimaksujen omavastuuosuus jäävät käyttäjän maksettaviksi. 

Näkövammaisten henkilöiden opaskoirien kohdalla hankintakulut maksaa asuinpaikkakunnan sairaanhoitopiiri ja kulut katetaan verovaroin, sillä apuvälineen tulee olla käyttäjälleen ilmainen. Avustajakoirien asemasta virallisena lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä on keskusteltu vuosia. Asia on viimein etenemässä apulaisoikeusasiamiehen Invalidiliiton tähän liittyvän kanteluun tekemän ratkaisun myötä. Lainsäädäntö ei käytännössä estä sairaanhoitopiirejä luovuttamasta avustajakoiria opaskoirien tavoin, ja uudistusta tullaan viemään eteenpäin.  

Avustajakoirilla on todella kova kysyntä, ja apua tarvitsevien jonotusajat ovat vuosia. Avustajakoiria tarvittaisiin Avustajakoira ry:n tietojen perusteella kaksinkertainen määrä nykyiseen nähden, jotta jonotusajat eivät venyisi kohtuuttomiksi. Avustajakoirien laajamittainen hyödyntäminen on perusteltua, ja uudistuksen myötä se tulee tapahtumaan entistä helpommin. Nyt on tärkeää luoda hyvät puitteet ja varmistaa riittävät resurssit avustajakoiratoiminnalle. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus tulee edistämään avustajakoirien saatavuutta niin, että kaikille apua tarvitseville löytyy koira kohtuullisen jonotusajan puitteissa ja  
miten aiotaan varmistaa riittävä rahoitus avustajakoirien hankintaan ja koulutukseen sekä ylläpitoon? 
Helsingissä 20.5.2020 
RitvaElomaaps
LeenaMerips
JariRonkainenps
AriKoponenps