Kirjallinen kysymys
KK
423
2020 vp
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Kirjallinen kysymys avustajakoiratoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Avustajakoirat ovat tärkeä apu monille suomalaisille. Ne on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisten henkilöiden apuvälineeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan avustajakoirilla on myönteisiä vaikutuksia käyttäjien fyysiseen terveyteen ja toimintakykyyn, psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen osallistumiseen. Invalidiliiton myöntämät avustajakoirat rahoitetaan pitkälti STEA:n sekä liiton oman varainkeruun toimesta. Avustajakoira on myös mahdollista hankkia ja kouluttaa itse. Ylläpitokustannukset ja eläinlääkärimaksujen omavastuuosuus jäävät käyttäjän maksettaviksi. 
Näkövammaisten henkilöiden opaskoirien kohdalla hankintakulut maksaa asuinpaikkakunnan sairaanhoitopiiri ja kulut katetaan verovaroin, sillä apuvälineen tulee olla käyttäjälleen ilmainen. Avustajakoirien asemasta virallisena lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä on keskusteltu vuosia. Asia on viimein etenemässä apulaisoikeusasiamiehen Invalidiliiton tähän liittyvän kanteluun tekemän ratkaisun myötä. Lainsäädäntö ei käytännössä estä sairaanhoitopiirejä luovuttamasta avustajakoiria opaskoirien tavoin, ja uudistusta tullaan viemään eteenpäin.  
Avustajakoirilla on todella kova kysyntä, ja apua tarvitsevien jonotusajat ovat vuosia. Avustajakoiria tarvittaisiin Avustajakoira ry:n tietojen perusteella kaksinkertainen määrä nykyiseen nähden, jotta jonotusajat eivät venyisi kohtuuttomiksi. Avustajakoirien laajamittainen hyödyntäminen on perusteltua, ja uudistuksen myötä se tulee tapahtumaan entistä helpommin. Nyt on tärkeää luoda hyvät puitteet ja varmistaa riittävät resurssit avustajakoiratoiminnalle. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus tulee edistämään avustajakoirien saatavuutta niin, että kaikille apua tarvitseville löytyy koira kohtuullisen jonotusajan puitteissa ja  
miten aiotaan varmistaa riittävä rahoitus avustajakoirien hankintaan ja koulutukseen sekä ylläpitoon? 
Helsingissä 20.5.2020 
Ritva
Elomaa
ps
Leena
Meri
ps
Jari
Ronkainen
ps
Ari
Koponen
ps
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 16.09