Kirjallinen kysymys
KK
425
2016 vp
Jaana
Pelkonen
kok
ym.
Kirjallinen kysymys alkoholilain kokonaisuudistuksen viivästymisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Alkoholilain kokonaisuudistuksen ensimmäinen luonnos on ollut valmiina kuluvan vuoden helmikuussa. Sitä täydentävät hallituspuolueiden eduskuntaryhmien yhdessä sopimat linjaukset on hyväksytty keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmissä toukokuun 19. päivänä 2016. Toukokuussa sovitut täydennykset ovat mittaluokaltaan maltillisia, eikä niiden näin ollen pitäisi aiheuttaa merkittävää lisätyötä jo pitkälle valmiina olleeseen esitykseen.  
Uudistus on sekä kansalaisvapauksien että elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kannalta erittäin tärkeä. Sen toteutumista odottavat sekä laajat kansalaispiirit että usean alan yritykset kaikkialla Suomessa. Ravintola-ala odottaa pääsevänsä vihdoin eroon pikkutarkoista anniskelusäännöistä, henkilökunnan yksityiskohtaisista kelpoisuusvaatimuksista sekä joukosta muita käytännön työlle vieraita rajoituksia. Kauppa odottaa laajenevien valikoimien tuomia mahdollisuuksia palvella asiakkaita paremmin, vahvistaa kannattavuuttaan ja palkata uutta työvoimaa. Pienpanimot odottavat jakelutien laajenemisen tuomia kasvun mahdollisuuksia. Arvoketjussa heti seuraavana oleva kotimainen viljanviljely odottaa kasvan kysynnän mahdollistamaa helpotusta tämänhetkiseen maaseutuelinkeinoja koettelevaan kannattavuuskriisiin. Kuluttajat odottavat helpompaa asiointia, kitkatonta palvelua, karsinattomia yleisötapahtumia ja joustavampia ravintoloiden aukioloaikoja. Kansantalous odottaa uusia työpaikkoja, vaihtotase odottaa matkustajatuonnin vähenemistä ja julkinen talous odottaa kasvavia verotuottoja kotimaahan.  
Kesän aikana on kuitenkin kuultu huolestuttavia viestejä, joiden mukaan uudistus ei olisikaan ehtimässä voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alusta. Syiksi on ministe-riön johdon ja asiasta vastaavien virkamiesten taholta esitetty muun muassa aika, joka ministeriössä kuluu sote-uudistukseen, sekä pienpanimoita koskeva EU-notifiointi. Näistä perusteluista on julkisuudessa kertonut esimerkiksi Helsingin Sanomat 29.7.2016. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten suuri osa alkoholilainsäädännön valmistelusta vastaavan haittojen torjunnan ryhmän virkamiesten työajasta käytetään sote-uudistukseen liittyvään valmistelutyöhön, 
mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, jotka on tähän mennessä tehty pienpanimoita koskevan EU-notifioinnin toteuttamiseksi ja 
onko sosiaali- ja terveysministeriön haittojen torjunnan ryhmässä tehty kaikki voitava, jotta alkoholilain kokonaisuudistus olisi saatavissa voimaan vuoden 2017 alusta? 
Helsingissä 6.9.2016 
Jaana
Pelkonen
kok
Elina
Lepomäki
kok
Outi
Mäkelä
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Viimeksi julkaistu 7.9.2016 10:52