Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.34

Kirjallinen kysymys KK 427/2021 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys raskaan kaluston kuljettajien turvallisen hyttimajoituksen varmistamisesta ja koronavirusinfektioiden leviämisen ja tartuntariskien ennaltaehkäisemisestä Suomen kauppalaivastossa covid-19-epidemian aikana

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Saksan välillä kulkevien kauppalaivojen koronarajoitusten noudattamisessa on epätietoisuutta liittyen raskaan kaluston kuljettajien hyttimajoitukseen työmatkan aikana. Tämä koskee erityisesti Saksaan ja Ruotsiin liikennöiviä suuria rahtilaivoja, jotka ovat Finnlines Oy:n omistuksessa. 

Finnlines Oy on ottanut Saksaan liikennöivillä aluksillaan 1.7.2021 ja Ruotsiin liikennöivillä aluksilla 17.7.2021 käytäntöön säännön, että raskaan kaluston kuljettajia voidaan tarvittaessa majoittaa hytteihin kaksi henkilöä. Hytit ovat noin 8 neliömetrin kokoisia ja vuoteet ovat vastakkain, joten välimatka on noin metri. 

Finnlines kertoo, että mikäli näin joudutaan hyttikapasiteetin puutteen vuoksi tekemään, pyritään samaan hyttiin laittamaan samaa kansallisuutta edustavat kuljettajat. Finnlines vakuuttaa, että antaa kuljettajille oman hytin aina kun se on mahdollista. Kuljettajilta ei vaadita todistusta rokotuksista tai koronatesteistä. Aluksilla on kuljettajia lähes joka Euroopan maasta. 

Kaikilla laivoilla on maskisuositus ja pyritään, että sairaaksi tuntevat eivät tule laivaan. Sairauden toteaminen jää kuitenkin kuljettajan vastuulle. Kuljettajat ovat huolissaan terveysturvallisuudesta ja tartuntojen leviämisestä. Nyt kun deltavariantti virusmuunnos leviää, kuljettajien huoli omasta tartuntavaarasta ja kuljettajatovereista on ymmärrettävä. Kyseessä on myös huoli Suomen huoltovalmiudesta: se vaarantuisi, jos huomattava määrä kuljettajista saisi tartunnan.  

Suuri osa Suomen viennistä ja tuonnista on raskaan kaluston ja niiden kuljettajien varassa. Kuljettajien huoli Finnlines Oy:n käytännöstä olisi otettava vakavasti. 

Finnlinesin ja raskaan kaluston kuljettajien tilanteeseen koronakriisin keskellä on ottanut kantaa myös Auto- ja kuljetusalan liitto AKT. Asia on ollut esillä myös julkisuudessa heinäkuussa 2021. (Iltalehti 17.7.2021) 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä raskaan kaluston kuljettajien turvallisen hyttimajoituksen varmistamiseksi ja koronavirusinfektioiden leviämisen ja tartuntariskien ennaltaehkäisemiseksi Suomen kauppalaivastossa covid-19-epidemian aikana?  
Helsingissä 27.7.2021 
Arja Juvonen ps