Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.25

Kirjallinen kysymys KK 431/2018 vp 
Krista Mikkonen vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys Joensuu—Jyväskylä-rataosuuden ja poikittaisliikenteen kehittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee asetusta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Runkoverkkoasetuksessa säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Runkoverkon palvelutaso, kuten turvallisuus, kustannustehokkuus sekä matka-ajan nopeus ja ennustettavuus, on muuta liikenneverkkoa korkeampi. Runkoverkko myös ohjaa liikenneyhteyksien kehittämistä ja hankkeiden rahoitusta.  

Hyvien poikittaisliikenneyhteyksien kannalta Jyväskylä—Joensuu-rataosuuden kehittäminen on tärkeää. Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa rataosuus Joensuusta Pieksämäelle on jätetty kokonaan runkoverkon ulkopuolelle. Rataosuus Pieksämäeltä Jyväskylään on puolestaan profiloitu tavaraliikenteen, ei henkilöliikenteen, yhteydeksi. Täten junayhteys Joensuusta Jyväskylään ja Tampereelle uhkaa heikentyä merkittävästi entisestään.  

Tällä hallituskaudella junavuoroja Joensuusta Pieksämäelle on jo vähennetty eikä siinä liikennöivässä kiskobussissa riitä aina istumapaikkoja kaikille matkustajille. Poikittaisyhteys Joensuusta Pieksämäen kautta Jyväskylään ja edelleen Tampereelle on erittäin tärkeä erityisesti opiskelijoille sekä myös työmatkalaisille. Vaihtoehtoinen yhteys Jyväskylään Kouvolan tai Tikkurilan kautta on matka-ajaltaan yli tuplasti pidempi.  

Jyväskylä—Joensuu-rataosuuden saaminen kokonaisuudessaan runkoverkkoasetukseen on aiheellista, jotta poikittaisliikenteen taso saadaan turvatuksi ja sitä kehitetään jatkossakin. Raideliikenteeseen panostaminen on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, jossa liikennepäästöjä tulisi vähentää merkittävästi. Sujuvat junayhteydet kaupunkien välillä ja kuljetusten siirtäminen teiltä raiteille ovat tässä tärkeässä roolissa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tullaanko Joensuu—Pieksämäki ratayhteys sisällyttämään rautateiden runkoverkkoon,  
miten hallitus aikoo varmistaa Jyväskylä—Joensuu-rataosuuden kehittämisen tulevaisuudessa niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin osalta ja  
miten poikittaisliikennettä Joensuusta Jyväskylään ja Tampereelle aiotaan kehittää? 
Helsingissä 19.10.2018 
Krista Mikkonen vihr 
 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
Matti Semi vas