Viimeksi julkaistu 23.12.2019 13.53

Kirjallinen kysymys KK 433/2019 vp Kirjallinen kysymys puronvarsiluonnon suojelusta

JenniPitkovihrym.

Eduskunnan puhemiehelle

Metsäkeskuksen tietohuollon yhteydessä on esiin noussut huoli metsälain 10 §:n mukaisten kohteiden suojelusta ja suojelukohteiden statuksen muuttumisesta. Metsätutkijat ovat olleet huolissaan, että tietohuollon myötä Metsäkeskuksen tiedostoissa on jätetty jopa tuhansia hehtaareja etenkin arvokasta puronvarsiluontoa suojelustatuksen ulkopuolelle. Aiheesta virinneen keskustelun myötä Metsäkeskus on ilmoittanut tarkastavansa vielä perusteellisesti tietohuollon yhteydessä listattavissa kohteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. 

Jätimme marraskuussa aiheesta kirjallisen kysymyksen (KK 272/2019 vp). Vastauksessaan kysymykseen ministeri Leppä totesi, että "Metsälain 10 § -kohde tulee turvata aina riippumatta siitä, onko se kirjattu Suomen metsäkeskuksen aineistoon, Yksikään kriteerit täyttävä kohde ei ole lain suojelun ulkopuolella. Ei siis ole merkitystä sillä, sisältyykö se Metsäkeskuksen ylläpitämään paikkatietoaineistoon vai ei." Metsäkeskuksen aineisto on kuitenkin keskeinen tietolähde, jonka mukaan hakkuita suunnitellessa suojelukohteita tunnistetaan ja tunnettujen suojelukohteiden sijainti tarkistetaan. 

Lain mukaan metsälain mukaisten kohteiden suojelu ei ole sidottu Metsäkeskuksen tietokantoihin ja lisäksi tietokantojen tietohuollon aiheuttamia muutoksia tarkastellaan vielä uudelleen. Vastauksessa edellä mainittuun kirjalliseen kysymykseen jäi kuitenkin epäselväksi, mikä on se käytännöllinen tapa, joilla varmistetaan metsälain 10 §:n mukaisten kohteiden suojelu silloin, kun tämä merkintä on poistettu Metsäkeskuksen tiedostoista. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten varmistetaan, että erityisesti puronvarsiluonnon suojelu ei heikkene nykyisestä, mikäli Metsäkeskuksen tietokantojen tietohuollon yhteydessä tietokannasta katoaa suojelumerkintöjä ja 
miten huolehditaan siitä, että metsälain 10 §:n mukainen suojelu toteutuu muissakin sellaisissa kohteissa, jotka eivät ole listattuna Metsäkeskuksen tietokannoissa?  
Helsingissä 20.12.2019 
JenniPitkovihr
SatuHassivihr