Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.08

Kirjallinen kysymys KK 440/2016 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys Waltti-matkakortista

Eduskunnan puhemiehelle

Etelä-Savon maakunta on harvaan mutta kauttaaltaan asuttua järvien rikkomaa aluetta. Ihmiset tarvitsevat julkista liikennettä päästäkseen töihin, opiskelemaan ja hoitamaan asioitaan. Lisäksi julkinen liikenne on tärkeä lukuisille vapaa-ajanasukkaillemme.  

Itä-Suomen Waltti-matkakortin lanseeraus näyttää menneen aivan pieleen. Kansalaisilta ja yrityksiltä meille kansanedustajille tullut runsas palaute ja monet lehtien mielipidekirjoitukset kertovat, että Waltissa on pahoja ongelmia. Työllisyyden näkökulmasta on erittäin haitallista, että ELY-keskuksen kilpailuttamat vuorot eivät tue riittävästi ihmisten työssäkäyntiä. Esimerkiksi välillä Mikkeli—Juva Waltti-matkakortti kelpaa päivittäin vain kahdella vuorolla suuntaansa koulupäivien ja kouluvuoden aikana. Kesäaikana liikenteessä on kaksi vuoroa kesäaikataulujen mukaisesti. Aiempaan seutulipputilanteeseen verrattuna palveluissa on tapahtunut selkeä heikennys.  

Waltti-kortti on ainoa kelpaava matkakortti julkisesti tuetuilla linja-autovuoroilla. Muilla, markkinaehtoisilla vuoroilla on käytössä linja-autoyhtiöiden omistaman Matkahuollon reittikohtainen sarjalippukortti. Korttien yhteiskäytön ongelma on ajanut ihmisiä kahden kortin loukkuun. Hyvin paljon on tullut palautetta latausongelmista, hinnoista, tiedon puutteista ja lisääntyneestä byrokratiasta.  

Suurin ongelma on, ettei Etelä-Savossa ole seutuliikennejärjestäjää, joka pystyisi suunnittelemaan riittävän laajan ja tehokkaan liikennejärjestelmän toimialueelleen, jolloin käytössä olisi yksi hinnoittelujärjestelmä ja yksi matkakortti. Nyt markkinaehtoinen liikenne toimii niin kuin parhaaksi näkee ja ELY-keskus yrittää liimata päälle Waltti-järjestelmää kilpailuttamilleen tuetuille vuoroille. Tässä tilanteessa olisi yhteistyölle tarvetta.  

Aikatauluongelma on myös tästä ristiriitaisesta tilanteesta lähtöisin. Matkahuolto on aikaisemmin pitänyt kaupallisista lähtökohdistaan aikataulutietoja keskitetysti verkossa, mutta enää aikataulutietoja ei ole saatavissa vuoroille, joille se ei voi myydä lippuja. Sen sijaan, että ongelmaa olisi yritetty ratkaista Matkahuollon kanssa sujuvien aikataulujen ja vuorojen näkökulmasta, niin Liikennevirasto yrittää luoda uutta, korvaavaa aikataulutietojärjestelmää. Valitettavasti tämä matka.fi-järjestelmä on nyt suunnittelultaan 10 vuotta jäljessä eikä vastaa nykyhetken matkustajien tarpeisiin toiminnoiltaan eikä käytettävyydeltään.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kannattaako ajaa valtakunnalliseksi tarkoitettua Waltti-korttia eteenpäin toimilla, jotka estävät yhteistyön kaupallisen liikenteen kanssa ja luovat kahta rinnakkaista liikennejärjestelmää alueelle,  
onko järkevämpää sopia maksu- ja hinnoittelujärjestelmistä ja aikataulutiedotuksesta yhteistyössä markkinaehtoisen liikenteen kanssa, 
uskooko ministeri, että on taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavaa rakentaa julkisia tietojärjestelmiä jo markkinoille kotiutuneiden markkinaehtoisten järjestelmien rinnalle, 
näkeekö ministeri ristiriitaa siinä, että Itä-Suomessa ELY-keskus rajaa markkinaehtoista liikennettä kilpailuttamiltaan reiteiltä ja samalla ministeriö on esittänyt toimivien seutuliikennejärjestelmien PSA-suojan heikentämistä markkinaehtoisen liikenteen lisäämiseksi ja 
miten hallitus aikoo parantaa kahden järjestelmän loukkuun joutuneita itäsuomalaisia saavuttamaan tarvitsemansa liikenneyhteydet järkevästi? 
Helsingissä 9.9.2016 
Satu Taavitsainen sd