Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.06

Kirjallinen kysymys KK 443/2019 vp 
Ari Koponen ps 
 
Kirjallinen kysymys diabeetikoiden epätasa-arvoisesta kohtelusta

Eduskunnan puhemiehelle

Loppuvuodesta 2019 Diabetesliitto julkaisi Diabetesbarometri 2019 -selvityksen. Selvityksen mukaan diabeetikoiden on yhä hankalampaa saada sairauteensa hoitoa. Terveydenhuollon säästöjen seurauksena yhä useampi diabeetikko on siirtynyt käyttämään yksityisen diabeteslääkärin palveluita, koska julkisesta terveydenhuollosta on vaikea saada vastaanottoaikoja.  

Hoitoon pääsyssä ja hoitovälineiden saatavuudessa on suuria alueellisia eroja. On esimerkiksi kuntia, joissa tyypin 2 diabetesta sairastavat eivät pääse lääkärin eivätkä riittävästi edes diabeteshoitajan vastaanotolle. Lääkäriresurssit myös tyypin 1 diabetesta sairastavien hoidossa ovat entisestään vähentyneet, ja monin paikoin kontrollikäyntejä ei pystytä järjestämään lainkaan. 

Ongelmat hoitoon pääsyssä lisäävät voimakkaasti eriarvoisuutta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten ministeri varmistaa diabeetikoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhdenvertaisen hoitoon pääsyn riippumatta diabeetikon kotikunnasta? 
Helsingissä 16.1.2020 
Ari Koponen ps