Kirjallinen kysymys
KK
448
2016 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys saimaannorpista
Eduskunnan puhemiehelle
Saimaannorpan kannan kasvu on jäänyt viime aikoina jopa vuoden 2011 suojelustrategiassa asetetun vaatimattoman 3—4 %:n kasvutavoitteen alapuolelle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kannan kasvun pitäisi olla huomattavasti voimakkaampaa, jotta norppa voidaan pelastaa. Kalanpyydyskuolleisuus ei ole vähentynyt vuonna 2011 asetetuista rajoituksista huolimatta — kuolemat lähinnä siirtyivät verkkokalastuskiellon jälkeisille kuukausille. Myös saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus on vähentynyt ja vähenee koko ajan, mikä lisää sukupuuton riskiä. 
Saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista poistettiin viime talvena muikkuverkot. Muikkuverkkojen vapauttamista perusteltiin sillä, että kyseisiin verkkoihin olisi jäänyt tilastojen mukaan vain vähän norppia. Muikkuverkko ei kuitenkaan ole norpille turvallinen. Tänä kesänä muikkuverkkoihin on kuollut jo kaksi norppaa. Muikkuverkkojen vapauttaminen myös hankaloitti verkkokalastuskiellon valvontaa. Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän raportissa (2015) on sitouduttu tarkistamaan kalastusrajoituksia, mikäli seurannassa havaitaan muikkuverkkojen aiheuttamaa kuolleisuutta. 
Vaikka 400 saimaannorpan välitavoite onnistuttaisiin saavuttamaan, ei norpan suotuisan suojelun tason saavuttaminen ja ylläpitäminen sekä sukupuuttouhan poistaminen onnistu nykyisillä keinoilla. Saimaannorpan pelastamisen kannalta on välttämätöntä pidentää verkkokalastusrajoituksia nykyisestä kesäkuun lopusta vähintään elokuun loppuun ja pyrkiä Saimaalla täysin norppaturvalliseen kalastukseen kieltämällä kaikki saimaannorpalle vaaralliset pyydykset. Tästä hyötyvät myös uhanalaiset kalat, kuten Saimaan järvilohi ja saimaannieriä. 
Saimaannorppaa uhkaavat kalanpyydysten lisäksi myös ilmastonmuutos ja rantojen rakentamisesta johtuva elinalueiden heikentyminen. Näihin vaikuttaminen on myös tärkeää, mutta kalanpyydyskuolemien estäminen on silti konkreettisin ja tehokkain keino estää norppien ennenaikaisia kuolemia. 
Saimaannorpan suojelulla on vankka suomalaisten tuki. On myös valtiovallan velvollisuus toimia. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä saimaannorpan kannan kasvun vahvistamiseksi ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten kieltämiseksi Saimaalla? 
Helsingissä 13.9.2016 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 14.9.2016 15:06