Kirjallinen kysymys
KK
448
2020 vp
Sari
Sarkomaa
kok
ym.
Kirjallinen kysymys alkoholilain uudistamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Kaikista toimialoista ravintola- ja majoitusala on koronaepidemian pahimmin taloudellisesti runtelema. Ravintola-ala on merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti, ja sen kotimaisuusaste on korkea. Ravintolayritysten pääsemiseksi kannattavalle uralle olisi erityistuen yhteydessä tehtävä myös esityksiä, joilla edesautettaisiin ravintoloiden mahdollisuutta palata omilla jaloilla seisovaan kannattavaan liiketoimintaan loppuvuoden aikana, vaikka ravintoloiden toiminta tulee olemaan ainakin osin rajoitettua ja asiakkaiden paluu vanhan liiketoiminnan asiakkaiksi epävarmaa. Ravintoloiden toiminta tulee kesäkuun alusta lähtien olemaan mahdollista, mutta tavanomaista selvästi heikommin kannattavuusedellytyksin.  
Eduskunta käsitteli tiistaina 26.5.2020 hallituksen esitykset laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä sekä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti ravintoloiden ahdingon helpottamiseksi, että hallituksen tulisi tuoda viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi alkoholilain muutosesitys, jolla sallittaisiin väliaikaisesti viinien ulosmyynti ravintoloista. Kokoomus esitti myös ravintolatoimintaan kohdistuvan arvonlisäveron väliaikaista alentamista. Kokoomus on jo aikaisemmin esittänyt, että hallitus toisi eduskunnalle viipymättä esityksen pienpanimoiden etämyynnin sallimiseksi. 
Lakiesitysten käsittelyn yhteydessä ei käynyt selväksi hallituksen linja näiden ravintoloille tärkeiden helpotusten osalta.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä ravintoloiden alkoholijuomien ulosmyynnin sallimiseksi, 
mitä hallitus aikoo tehdä ravintolatoimintaan kohdistuvan arvonlisäveron väliaikaiseksi alentamiseksi ja  
mitä hallitus aikoo tehdä pienpanimoiden etämyynnin sallimiseksi? 
Helsingissä 29.5.2020 
Sari
Sarkomaa
kok
Jukka
Kopra
kok
Marko
Kilpi
kok
Wille
Rydman
kok
Elina
Lepomäki
kok
Sinuhe
Wallinheimo
kok
Timo
Heinonen
kok
Sari
Multala
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Heikki
Autto
kok
Mari-Leena
Talvitie
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Viimeksi julkaistu 29.5.2020 9.44