Kirjallinen kysymys
KK
453
2018 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys kasvisruoan käytön edistämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Tänä syksynä Nature-lehdessä julkaistiin tutkimus, jossa todetaan, että länsimaiden lihankulutusta tulisi vähentää 90 prosenttia, jotta vaaralliselta ilmaston lämpenemiseltä vältyttäisiin. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan lihantuotanto aiheuttaa globaalisti vuosittain noin 7 gigatonnin hiilidioksidipäästöt. Yksistään karjatalouden tuottamat vuosittaiset päästöt ovat noin 15 prosenttia ihmisen toiminnan tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä.  
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidesosa tulee maataloudesta. Eläintuotanto kuormittaa ympäristöä merkittävästi enemmän kuin kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotanto. 
Lisäksi tutkimusten mukaan ruoantuotanto aiheuttaa jopa 60 prosenttia suomalaisen keskimääräisestä Itämeri-jalanjäljestä. Itämereen maalta päätyvästä rehevöittävästä typpi- ja fosforikuormasta kymmenen prosenttia tulee Suomesta, ja nämä päästöt vaikuttavat eniten rannikkovesien tilaan. Nämä päästöt eivät ole juuri vähentyneet 2000-luvulla. Tutkijoiden mukaan maitotuotteiden ja naudanlihan tuotanto vaikuttaa rehevöitymiseen ja leväkukintoihin kaikkein eniten. 
Lisäksi ruoantuotanto uhkaa globaalisti luonnon biodiversiteettiä. Maatalouden vuoksi elinympäristöjä muutetaan eläinten laidunmaiksi ja rehutuotantoon. Lisääntynyt lihankulutus vaatii jatkuvasti lisää laidunmaata, ja tämä näkyy esimerkiksi Amazonin sademetsien hakkuissa.  
Suurimmat hiili- ja itämerijalanjäljet ruuantuotannossa ovat lihantuotannolla. Tietoisuus eläinperäisen tuotannon haitoista on lisääntynyt ja kasvisruokien suosio kasvanut, mutta lihankulutus kasvaa silti yhä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä edistääkseen kasvissyöntiä ja vähentääkseen lihankulutusta? 
Helsingissä 6.11.2018 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 6.11.2018 13:49