Kirjallinen kysymys
KK
453
2019 vp
Jussi
Wihonen
ps
Kirjallinen kysymys suomalaisen kulttuuriperinnön tukemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Suomalaisten juhlapyhien ja -tapojen roolista kouluissa ja julkisissa tilaisuuksissa on keskusteltu paljon. Kun kouluissa oppilaita on entistä enemmän eri kulttuuritaustoista ja uskontokunnista, on julkisessa keskustelussa kyseenalaistettu kristillisten perinteiden ja tapojen roolia. Eräiden mielipiteiden mukaan vanhoista tavoista tulisi luopua ja kulttuuriperinnöllisesti tärkeitä juhlia korvata uusilla, joissa eri vähemmistöt on huomioitu entistä enemmän.  
Evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärät ovat olleet selvässä laskussa ja kirkon rooli on vähentynyt maassamme. Siitä huolimatta kristillisillä juhlilla, tavoilla, virsillä ja niin edelleen on merkittävä rooli suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Esimerkiksi Suvivirsi liitetään vahvasti koulujen päättäjäisiin kesän kynnyksellä ja monelle itse perinne on sen uskonnollista sanomaa tärkeämpää. Keskustelussa tärkeää olisi ymmärtää, miksi kyseisiä tapoja vietetään ja miksi ne ovat kulttuurihistoriallisesti tärkeitä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Pitääkö hallitus suomalaista kulttuuriperintöä tärkeänä, 
miten hallitus aikoo tukea suomalaisen kulttuuriperinnön opetusta kouluissa ja 
miten hallitus aikoo edistää suomalaisen kulttuuriperinnön opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille? 
Helsingissä 21.1.2020 
Jussi
Wihonen
ps
Viimeksi julkaistu 21.1.2020 14:44