Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.25

Kirjallinen kysymys KK 46/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Kirjallinen kysymys Jokioisten kartanon myynnistä

Eduskunnan puhemiehelle

Kanta-Hämeessä sijaitseva Jokioisten kartano tulee lähivuosina myyntiin Senaatti-kiinteistöjen toimesta. Kartano perustettiin jo 1560-luvulla, ja nykyinen päärakennus on peräisin 1790-luvulta. Kartano ja 32 000 hehtaaria maata siirtyivät valtion omistukseen vuonna 1917. Tämän jälkeen päärakennuksessa on toiminut muun muassa Maatalouden tutkimuskeskus sekä Luonnonvarakeskus.  

Myyntiin tulevat Jokioisten kartano, 60 erillisrakennusta sekä 186 hehtaarin maa-alueet. Koska alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, on eduskunnalta haettu valtuutusta kartanon myynnistä hallituksen esityksen mukaisesti. Eduskunta myönsi myyntiluvan vuoden 2019 viimeisen lisätalousarvion yhteydessä. Valtion omaisuuden myynnissä on kuitenkin kartanon osalta vaarana, että historiallisesti merkittävä alue muuttuu peruuttamattomasti, kun/jos alue paloitellaan. Hallituksen tulisikin arvioida uudelleen Jokioisten kartanon käyttömahdollisuuksia.  

Myyntiä on pohdittu jo usean vuoden ajan. Museovirasto on vuonna 2015 antamassaan lausunnossa ollut halukas säilyttämään kartanon sekä siihen kuuluvat maa-alueet valtion omistuksessa. Museovirasto toivoi, että rakennuksille löydettäisiin luontevaa julkista käyttöä, ja katsoo, ettei tämänhetkinen suojelutaso ole riittävää, jos kartano päädytään myymään. Lausunnossa todetaan myös seuraavaa: "Ensisijaisena ratkaisuna on selvittää Luonnonvarakeskuksen toimintojen jatkaminen ja kehittäminen, tarvittaessa myös jo tyhjennettyjä rakennuksia hyödyntäen. Ratkaisuissa on erityisesti otettava huomioon kartanon päärakennuksen sekä muiden erityistä arvoa omaavien rakennusten kestävän ja ekonomisen käytön turvaaminen. Rakennusten ja maa-alueiden ohella on huomioitava alueella sijaitsevan geenivaraston turvaaminen, siis säilyttäminen valtion omistuksessa. Mikäli uhkana kaikesta huolimatta on rakennusten jääminen pysyvämmin tyhjilleen, on kaikissa tapauksissa varmistettava, etteivät omistusten tai käyttäjien muutokset heikennä rakennusten, puiston ja muun lähiympäristön ominaisluonteiden ja erityispiirteiden säilymistä."  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis perumaan suunnitelmat Jokioisten kartanon myymisestä ja etsimään sille käyttöä esimerkiksi vuokrauksen kautta niin, että historiallinen kokonaisuus säilyy kuitenkin valtion omistuksessa? 
Helsingissä 13.2.2020 
Timo Heinonen kok