Kirjallinen kysymys
KK
461
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kirjallinen kysymys luottotietonsa menettäneiden opiskelijoiden toimeentulosta
Eduskunnan puhemiehelle
Perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Viimesijassa ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo turvataan toimeentulotuella, jonka myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelalle vuoden 2017 alussa. 
Vaikka toimeentulotukea ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi opintojen rahoitukseen, opintotuen riittämättömyys ajaa myös opiskelijoita perustoimeentulotuen asiakkaiksi. Huhtikuussa 2017 Kelasta maksettiin perustoimeentulotukea yli 40 000 18—24-vuotiaalle. Tämä tarkoittaa noin 9 prosentin osuutta ikäryhmästä. Vuoden 2016 aikana esimerkiksi helsinkiläisistä 18—24-vuotiaista nuorista 20 prosenttia oli toimeentulotuen piirissä. 
Opintorahan leikkaaminen on kurjistanut opiskelijoiden tilannetta entisestään. Siinä yleisessä tilanteessa, että opintoraha ja 1.8. alkaen opiskelijoiden asumislisän korvannut yleinen asumistuki eivät yhdessä riitä kattamaan edes opiskelijan vuokramenoja, opiskelijalta edellytetään lähtökohtaisesti opintolainan hakemista. 
Kaikille opiskelijoille velkarahan ottaminen elämisen kustannusten kattamiseksi ei ole mahdollista, koska maksuhäiriömerkintä estää lainansaannin. Luottotietonsa menettäneitä suomalaisia on enemmän kuin koskaan, noin 375 000, ja viime vuoden lopussa 9 prosentilla 20—24-vuotiaista nuorista oli maksuhäiriömerkintä. 
Opintotukilaista poistettiin 1.8. alkaen säännös, jonka mukaan opintolainan valtiontakausta ei lähtökohtaisesti myönnetty opiskelijalle, jolla on luottotietorekisteriin rekisteröity maksuhäiriö. Muutoksen jälkeen lainatakausta myönnettäessä ei enää tutkita sitä, onko opiskelijalla maksuhäiriömerkintä, eikä maksuhäiriö enää estä takauksen saamista. 
Valtiontakauksesta huolimatta pankeilla ei ole velvollisuutta myöntää opintolainaa, ja käytännössä pankit ovat kieltäytyneet myöntämästä lainoja luottotietonsa menettäneille opiskelijoille. Kela kuitenkin edellyttää myös luottotietonsa menettäneeltä nuorelta opintolainan hakemista ennen toimeentulotuen hakemista. Käytännössä Kela edellyttää opintolainan hakemista ja kielteisen opintolainapäätöksen toimittamista useammasta pankista, ennen kuin toimeentulotukea voidaan myöntää. Joissain tilanteissa lainan hakeminen on ensin edellyttänyt tietyn pankin asiakkuutta, joten opiskelija on mahdollisesti joutunut vaihtamaan pankkia useampaan otteeseen vain saadakseen todistettua Kelalle, ettei valtiontakauksesta huolimatta saa lainaa. 
Pahimmillaan rahattomuus ja vuokranmaksuvaikeudet häiritsevät muuten moitteettomasti sujuneiden opintojen etenemistä ja vaikuttavat vakavasti opiskelijan jaksamiseen arjen keskellä. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten turvataan maksuhäiriömerkinnän saaneen nuoren yhdenvertainen oikeus koulutukseen ja varmistetaan, että myös maksuhäiriömerkinnän saanut opiskelija pystyy opiskelemaan ja on tosiasiallisesti oikeutettu perustoimeentuloturvaan? 
Helsingissä 25.10.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Viimeksi julkaistu 27.10.2017 13:30