Viimeksi julkaistu 13.9.2022 11.30

Kirjallinen kysymys KK 461/2022 vp 
Kaisa Juuso ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys opiskelijoiden taloudellisesta asemasta, opintotuesta ja opintolainojen koroista

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on huolissaan opiskelijoiden nopeasta velkaantumisesta ja opintolainojen korkojen noususta. Sen vuoksi SYL ehdottaa opintolainojen korkokaton tai vastaavan korkosuojan säätämistä suojaamaan opiskelijoita tulevilta korkoriskeiltä. Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi 8.9.2022 päätöksensä korottaa ohjauskorkoaan historiallisen suurella 0,75 prosenttiyksiköllä. Samalla EKP mainitsi tiedotteessaan nostavansa  ohjauskorkoa  vielä useampaan kertaan. Vielä alkuvuonna lainojen korot olivat 0,3 prosentin tuntumassa. Suomen Pankin mukaan opintolainojen uusista nostoista 95 prosenttia on euriborsidonnaisia, ja niistä 70 prosenttia on sidottu 12 kuukauden euriboriin. 12 kuukauden euribor on jatkanut nousuaan jo yli 1,9 prosenttiin. 

Suomen Pankin tilastojen mukaan valtion takaaman opintolainan kokonaispääoma on ollut viime vuosina runsaassa kasvussa, ja se oli huhtikuun lopulla noin 5,5 miljardia euroa. Lainoja on alkuvuoden 2022 mittaan nostettu ennätysmäärä, ja myös opintovelan keskimäärä opiskelijaa kohden on viime vuosina kasvanut. Jatkuvasti voimistuva inflaatio syö opiskelijoiden kuukausittaista ostovoimaa. Asumisen ja elämisen kulujen jatkuvasti noustessa alkaa lähestyä tilanne, jossa opintotukea saava voi kuukausittain jopa joutua turvautumaan toimeentulotukeen. Se olisi kestämätön tilanne. 

Kelan mukaan hallituksen toukokuussa esittämä sosiaaliturvaetuuksien aikaistettu indeksikorotus ei pelasta opintoetuuksia saavien tilannetta, sillä 70 prosenttia opintotuesta eli opintorahasta ja lainasta on opintolainaa. Säännölliset indeksikorotukset eivät kohdistu opintolainojen määriin. Joltakin osin helpotusta nykyiseen tilanteeseen kuitenkin tuo se, että voimassa olevan opintotukilain mukaan erittäin pienituloinen tutkinnon suorittanut voi saada Kelalta korkoavustusta, ja sen lisäksi määräajassa valmistuneet opiskelijat voivat saada Kelalta opintolainahyvitystä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen opiskelijoiden asemaa ja lisätäkseen opintolainaturvallisuutta siten, etteivät huonommassakaan asemassa olevat opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet joutuisi kohtuuttomiin ongelmiin korkotason ja inflaation jatkuvasti noustessa voimakkaasti? 
Helsingissä 12.9.2022 
Kaisa Juuso ps 
 
Minna Reijonen ps 
 
Ritva Elomaa ps 
 
Jukka Mäkynen ps 
 
Lulu Ranne ps 
 
Petri Huru ps 
 
Leena Meri ps 
 
Veijo Niemi ps 
 
Sheikki Laakso ps 
 
Mia Laiho kok